ประวัติ
 
กว่างโจว กวางโจว หรือ กวางเจา เมืองกว่างโจวตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียง
และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความ
ประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหม
ทางทะเลในครั้งอดีต และยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่
เปิดต้อนรับชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขาย กว่างโจวแม้จะเป็นศูนย์
ศูนย์กลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน แต่กว่างโจวยังมีภูมิหลังทางประวัติ
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในรูปสถานที่สำคัญต่าง ๆ ปัจจุบันกว่างโจวมี
 
 
บทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด
ในภาคใต้ของจีน และยังได้รับสถานะเป็นหนึ่งในสามเมืองท่าที่สำคัญ
ที่สุดของจีน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผลผลิตโดยรวมมากที่สุดด้วย นอกจาก
นั้นยังมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทันสมัย มีระบบรถไฟใต้ดินครอบ
คลุมเมืองชั้นในทั้งหมด รวมทั้งด้านภูมิอากาศ อาหาร การดำรงชีวิต
ตลอดจนความเป็นอยู่ก็มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย กว่างโจวมีภาพ
ลักษณ์ค่อนข้างแตกต่างจากเมืองทางเหนือ ซึ่งบรรยากาศที่เต็มไปด้วย
"ราชการและเป็นทางการ" แต่ในกว่างโจวจะรู้สึกและรับรู้ได้ถึง "การค้าและความวุ่นวาย"
ภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของกว่างโจวถูกจัดว่าดีมาก ฤดูหนาวไม่หนาวจัด ฤดูร้อนไม่
ร้อนจนเกินไป ทั้งสี่ฤดูตลอดปีจะมีดอกไม้บาน ผู้คนจึงมักเรียกกว่างโจว
ว่า เมืองดอกไม้ กว่างโจวมีภูมิทัศน์ที่งามตามีจุดชมวิวมากมาย
   
 
การท่องเที่ยว
กวางเจาเป็นเมืองใหญ่สุดทางตอนใต้ของจีน ตั้งอยู่ใกล้เกาะไหหลำ มาเก๊าและฮ่องกง เป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยม
ลุ่มน้ำจูเจียง มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมือง การจราจรทางน้ำจึงสะดวกยิ่งและยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและประตูการค้าที่สำคัญ จนได้
รับการขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศ
 
  สวนสาธารณะเยี่ยซิ่ว   อนุสาวรีย์ห้าแพะ  
 
  แม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุก   แม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุก  
 
  ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว   ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว  
 
สวนสาธารณะเยี่ยซิ่ว
ขึ้นชื่อในความมี ภูมิทัศน์ที่สวยงามยิ่ง เป็น 1 ใน 8 แหล่งท่องเที่ยวสุดยอด ของเมืองนี้ ชนิดที่พูดกันว่าหากไม่มาที่นี่เหมือนมาไม่ถึงกวางเจา
อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 70 เมตร มีเนื้อที่ 92.9 เอเคอร์ ในสวนนี้มีอนุสาวรีย์ห้าแพะ แกะสลักจากหินแกรนิต 120 ก้อน สูง 11 เมตร แพะตัว
ผู้คาบรวงข้าว 6 รวง มีเรื่องเล่าว่าชาวบ้านเคยอยู่อย่างลำบากยากแค้น วันหนึ่งมีเทพ 5 องค์ สวมเสื้อผ้าหลากสีประทับบนแพะ 5 ตัวแพะคาบ
รวงข้าวไว้ในปาก เหาะผ่านมาเห็นความยากจนจึงลงมามอบรวงข้าวให้ชาวบ้านนำไปปลูกและอวยพรให้มีความสุข จากนั้นเทพได้เหาะจากไป
แพะที่ถูกทิ้งไว้จึงกลายเป็นหิน ตำนานความเป็นมานี้เองทำให้ ผู้คนเรียกว่า "เมืองแพะ" หรือหยางเฉิน แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล่าขานต่อกันมา แต่
ชาวกวางเจาล้วนชื่นชมนิทานเรื่องนี้ และได้ใช้รูปแพะห้าตัวหรือตัวหนังสือห้าแพะ เป็นเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ และกลายเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำเมืองกวางเจามาจนทุกวันนี้
 
แม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุก
เป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง มีความยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร เป็นอันดับสามของประเทศ คนจีนเรียกว่าแม่น้ำไข่มุก เพราะเชื่อ
ว่าเกิดจากหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งใต้แม่น้ำ เป็นหินไข่มุกทะเลขนาดใหญ่ลักษณะกลมมน ผิวเรียบเนียน ส่องประกายคล้ายไข่มุก
 
ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว
เป็นช็อปปิ้งสตรีทอันโด่งดัง สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า แฟชั่น ร้านอาหาร เป็นย่านมีชื่อเสียงเก่าแก่ ส่วนถนนเป่ยจิงลู่ หรือถนนปักกิ่งเต็ม
ไปด้วยร้านค้า แฟชั่น ของก๊อบปี้ ร้านอาหาร สถานที่นิยมของวัยรุ่นกวางเจา บริเวณถนนปักกิ่งจะมีถนนยุคเก่าอยู่ด้านใต้มีกระจกครอบทับเอา
ไว้ให้มองเห็นได้ มีป้ายระบุบอกว่าเป็นถนนที่สร้างในสมัยไหนบ้าง
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us