ประวัติ
 
เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มีประชากร
มากว่า 4 ล้านคน และเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลีย
ซิดนีย์ ตั้งขึ้นเมืองปี พ.ศ. 2331 บนหาดฝั่งทางตะวันออกของออส
เตรเลีย เมื่ออาร์เธอร์ ฟิลิปป์ และลูกเรือขึ้นฝั่งและอ้างกรรมสิทธิของ
อังกฤษเหนือดินแดนออสเตรเลีย ซิดนีย์ถูกรู้จักในออสเตรเลียว่าเป็น
เมืองอ่าวและมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นเสมือนสัญญลักษณ์ของเมืองได้แก่
โรงละครซิดนีย์ (Sydney Opera House) และ สะพานซิดนีย์ฮา
เบอร์(Sydney Harbour Bridge) ซิดนีย์ไม่ใช่เมืองหลวงของประ
เทศแต่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของออสเตรเลีย เป็นเมืองท่องเที่ยว
ที่สำคัญและได้รับการยกย่องเป็นเมืองหนึ่งที่สวย น่าอยู่ที่สุดในโลก
 
 
ภูมิอากาศ
ซิดนีย์ เป็นเมืองที่อากาศสดใสมีแสงแดดมากกว่า 300 วันต่อปี เหมาะ
แก่การท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามตลอดทั้งปี ในฤดูร้อนอุณหภูมิ
สูงถึง40 องศาเซลเซียสและมีอากาศชื้น ในฤดูหนาว อุณหภูมิอาจต่ำลง
ถึง 10 องศาเซลเซียส แต่โดยทั่วไปอากาศจะอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส
และมีความชื้นพอสมควร ซิดนีย์ จึงเหมาะแก่การทำกิจกรรมต่างๆ
สถานที่ท่องเที่ยว
สะพาน Harbor Bridge
ที่นี่เขามีบริการ Climbing Bridge ซึ่งก็คือการไต่สะพาน Harbour นี้
เอง ซึ่งบรรดานักท่องเที่ยวจะมาท้าทายความตื่นเต้น เพราะสะพานแห่งนี้สูงถึง 134 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
   
 
 
  สวนพฤกษศาสตร์ Royal Botanic Gardens   เมืองเก่า The Rocks  
 
  สวนสัตว์ตารองก้า ( Taronga Park Zoo )   เขา Blue Mountains  
 
  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sydney Aquarium   หาด Bondi Beach  
 
 
สะพาน Harbor Bridge เป็นสะพานที่กว้างที่สุดในโลก (แต่ไม่ยาวที่สุด) เป็นสัญลักษณ์อีกอันหนึ่งของ ออสเตรเลีย โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด
8 ปีมีความสูง 134 เมตรจากระดับน้ำทะเล สร้างจากเหล็กจำนวน 52,000 ตัน ใช้สีทาสะพาน 272,000 ลิตร และมีคนจำนวน 1,400 คน
ที่มีส่วนในการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ และSydney Harbour Bridge เพิ่งจะฉลองครบรอบ 75 ปี Sydney Harbour Bridge ในวันที่ 18
มีนาคม 2007
 
Royal Botanic Gardens
สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้หลากฤดูบนพื้นที่กว้างใหญ่ รอบๆสวนสวยมีถนนคอนกรีตไม่กว้างมากนักล้อมรอบ แต่สะดวกสบาย
ตลอดปีสำหรับคนซิดนีย์ที่ต้องการมาพักผ่อนหรือแม้แต่ผู้รักการเดินเล่นหรือการวิ่งออกกำลังกาย ส่วนหนึ่งของสวนเป็นโซนที่จัดเป็นสวนใน
แบบของจีน ญี่ปุ่น และสวนยุโรปดั้งเดิม รวมถึงสวนสมุนไพรที่มีปฏิมากรรม The Sundial ตั้งเด่นอวดความสวยอยู่ที่นั่น ตรงกลางของสวน
โซนล่างเป็นที่ตั้งของสระน้ำขนาดใหญ่ น้ำพุที่มีน้ำใสเย็นพวยพลุ่งขึ้นมาสร้างสีสันตัดกับสีเขียวสดของผืนหญ้าที่มีเหล่านกหลากหลายขนาดเดิน
นวยนาดอวดโฉมให้เราได้ชมทำให้ผู้คนที่ผ่านมารู้สึกผ่อนคลาย โดยมีจุดชมวิวที่สำคัญ คือ บริเวณ Mrs. Macquarie's Chair นักท่องเที่ยว
จากทุกประเทศจะชอบมาถ่ายรูปกันมากเพราะเป็นสวนที่สวยสุดระดับต้น ๆ ของโลก
 
The Rocks
เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์เย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสกลิ่นอายของวันวานของซิดนีย์ The Rocks เป็นสถานที่ที่กองเรือกองแรกของอังกฤษ
พาผู้คนชุดแรกจำนวน 1,030 คนเข้ามาถึงซิดนีย์ เมื่อเดือนมกราคม ปี 1788 ในจำนวนนี้มีนักโทษชาย500 คน นักโทษหญิง 200 คน และ
เด็กอีก 13 คน พวกเขาได้ทำการบุกเบิกหักร้างถางพง สร้างร้านค้า โรงพยาบาล บ้านเรือนและค่ายทหารขึ้นมา จากนั้นได้มีการปรับปรุงสร้าง
บ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆตราบเท่าทุกวันนี้
 
สวนสัตว์ตารองก้า ( Taronga Park Zoo )
ถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์ที่อยู่ในทำเลที่สวยที่สุดในโลก ด้วยอยู่ในภูมิประเทศติดทะเลสามารถมองข้ามตรงไปยังอ่าวซิดนีย์แสนสวยได้ตลอดเวลา
สัตว์แห่งนี้มีสัตว์มากกว่า 5,000 ชนิด และยัง มีป่าฝนจำลอง (Wild Asia) เป็นที่อยู่ของสัตว์เขตร้อน เช่น สิงโต ช้าง เป็นต้นเนื่องจากสวนสัตว์
แห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นบนภูเขาทั้งลูก การเดินชมสวนสัตว์อาจทำได้ 2 อย่างคือเดินขึ้นหรือเดินลงเขา คนส่วนมากเลือกเดินลงเขา ดังนั้น
ทางสวนสัตว์จึงจัดรถบัสไว้บริการพานักท่องเที่ยวที่มาถึงท่าเรือขึ้นมาตั้งต้นการทัวร์ตรงยอดเขา แต่การเดินทางขึ้นเขาก็ยังมีตัวเลือกที่น่าสนใจ
คือ ทางสวนสัตว์จัดกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นเขาผสมกับการเที่ยวในส่วนของซาฟารีด้วย คุณจะได้ล่อง
ลอยข้ามยอดไม้ในป่าจำลองดูสัตว์ต่างชนิดในมุมพาโนรามาให้เต็มอื่ม รวมถึงทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่าวซิดนีย์อีกด้วย
 
Blue Mountains
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อยู่ห่างจากตัวเมืองซิดนีย์ไปทางใต้ราว 2 ชั่วโมงด้วยการขับรถในความเร็วปกติ การเดินทางมาชมเสน่ห์ของขุน
เขาแห่งนี้สามารถทำได้หลายวิธี เช่นอาจจะใช้บริการรถไฟที่จะมีขบวนรถออกจาก เซ็นทรัลสเตชั่นทุกๆชั่วโมง และในอีก 2 ชั่วโมงต่อมาเมื่อถึง
สถานีคาทุมบา (Katoomba Station) ก็มาต่อด้วย Explorer Bus ซึ่งให้บริการออกจากสถานีรถไฟคาทุมบาทุกๆชั่วโมงเช่นกัน เริ่มจากเวลา
9.30 น.จนถึงเวลา 16.30 น. การซื้อตั๋วแบบรวมทั้งรถไฟและรถบัสก็มีให้เลือกในราคาน่าสนใจทีเดียว Blue Mountains เป็นดินแดนที่สร้าง
สรรค์จากผลงานตามธรรมชาติ มีเทือกเขามากมายที่ให้เราชม เทือกเขาที่เด่นสุดของที่นี่คือ เทือกเขา ทรี ซีสเตอร์ ร็อกส์ (Three Sister Rocks)
หรือเรียกกันว่า เขาสามอนงค์ โดยเทือกเขานี้จะมีภูเขาทั้ง 3 ลูกเรียงกัน ที่นี่เหมาะแห่งการชมพระอาทิตย์ตกดิน เพราะจะสวยเป็นพิเศษเหมาะ
แก่การถ่ายรูป
 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sydney Aquarium
เป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเสมือนเข้าอยู่บนโลกใต้ท้องทะเล เพราะข้างในนี้จะมีปลามากมายหลายชนิดที่สวยงาม
และสร้างความตื่นตาตื่นใจให้เราเห็น โดยที่นี่จะมีจุดที่น่าสนใจ คือ แนวปะการังคอมเพล็กซ์ที่จำลองมาจากเกรทแบร์ริเออร์รีฟ(Great Barrier
Reef) จะเป็นการจำลองโลกใต้ท้องทะเลและเราจะเห็นแนวปะการังและเราสามารถลองสัมผัสปลาดาวและปลาตัวเล็กตัวน้อยได้ โดยที่นี่จะตั้งอยู่
ตรงข้ามกับฮาร์เบอร์ไซด์ เฟสติวัลมาร์เก็ตเพลส ถ้าใครสนใจโลกใต้ท้องทะเลมาชมกันได้ทุกเมื่อเพราะที่นี่จะเปิดให้ชมทุกวัน เวลา 09.30 -
21.30 น.
 
Bondi Beach
เป็นหาดที่นิยมมากที่สุดในซิดนีย์ ซึ่งหาดแห่งนี้เป็นหาดที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวเมืองนัก โดยสามารถนั่งรถไฟ แล้วต่อรถเมล์ ภายในเวลาเพียง
ไม่กี่นาทีและยังเป็นหาดที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น เพราะที่นี่จะมีคนเล่น Surf Board เป็นจำนวนมาก และยังเป็นที่ที่เหมาะแห่งการอาบแดด
และพักผ่อนหย่อนใจ ด้านหน้า Beach ก็มีร้านอาหารมากมายหลากหลายชนิดที่มีเลือกชิม เวลาหิว และที่นี่ยังมีอาหารไทย ถ้าหากคุณคิดถึง
รสชาติแบบไทย ๆ ที่นี่ก็มีให้ทาน
 
สวนสัตว์ KOALA PARK SANCTUARY
เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิตธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ หมีโคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ โดยที่นี่สัตว์ที่เด่น
ที่สุดคงจะเป็นเจ้าหมีโคอาล่าดูจากรูปข้างล่างมันคงเหนื่อยจากการโชว์ตัวเลยขอหลับหน่อย ขนาดมันหลับยังน่ารักขนาดนี้นะเนี้ยถ้าทุกท่านเข้า
มาที่นี่โปรดมาชมความน่ารักของมันด้วยนะ และที่นี่ยังมีการโชว์พิเศษ คือ การตัดขนแกะ ซึ่งการโชว์นี้จะเป็นที่นิยมมากสำหรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติอย่างพวกเรา
 
 
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us