ประวัติ
 
เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน สวิตเซอร์แลนด์ (มีประชากร 371,767 คน
ในปี 2007 และมีประชากรในเขตเมืองราว 1,007,972 คน) เมือง
นี้เป็น ศูนย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมที่รู้จักกันทั่วโลก จากการ
สำรวจในปี 2006 และ ปี 2007 ซูริค ได้รับการขนานนามว่าเป็น
เมืองที่มี "คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด" ในโลก ซูริคถูกสร้างขึ้นโดยชาวโร
มัน (เรียกว่า " Turicum ") ในคริสตศตวรรษที่ 15 เมืองนี้อยู่เหนือ
น้ำทะเลราว 400 เมตร (1,340 ฟุต) และมีทะเลสาบซูริคอยู่ทางเหนือ
ห่างออกไปราว 27 กิโลเมตร (17 ไมล์) เมืองซูริคเป็นเมืองเก่าที่ตั้ง
ขนาบข้างด้วยแม่น้ำลิมมาทที่ไหลมาจากทะเลสาบทางทิศเหนือ ซูริค
จึงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังประกอบไปด้วยโบสถ์
เก่าแก่ น้ำพุ ถนนหิน อาคารต่างๆ ที่บางแห่งก็มีอายุมากกว่า 700 ปี
 
 
ภูมิอากาศ
ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม)
ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม)
ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน)
ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)
ในตอนปลายฤดูใบไม้ผลิจนถึงต้นฤดูร้อนที่เวลากลางวันยาวที่สุด
ดวงอาทิตย์อาจจะขึ้นตั้งแต่ประมาณตีสี่และตกประมาณสี่ทุ่ม แต่ใน
ฤดูหนาว ดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณแปดโมงเช้า และหลังสี่โมงเย็นฟ้า
ก็จะมืดแล้ว ฤดูที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวสำหรับคนไทยทั่วไป จึง
อยู่ระหว่างเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม
สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเลสาบซูริค
เป็นทะเลสาบที่กว้างขวางและก็อยู่กลางเมือง พื้นที่ขอบเขตนี้เกือบจะ
เป็นที่ราบแต่พื้นน้ำอันเรียบกว้างของทะเลสาบซูริคก็เป็นที่ชุมนุมของ
   
 
 
  โบสถ์ Grossmunster   kunsthaus zurich  
 
  เมือง Zurich   โบสถ์ Fraumunster  
 
  ทะเลสาบซูริค   แม่น้ำลิมมาท  
 
  Grossmunster   วิวสวยบนหอคอย  
 
  ร้านค้าตลอดแนวถนนเมืองซูริค   ภายในโบสถ์ St.Peter  
 
 
เรือใบและเรือยอชต์ อันหรูหราลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของทะเลสาบแห่งนี้คือสวนสาธารณะที่ริมฝั่งซึ่งมีอยู่หลายแห่ง ประโยชน์จากทะ
เลสาบ แห่งนี้ก็ คือออกมาอาบแดด เดินเล่น นั่งเล่น วิ่งเล่น ขี่จักรยานถือว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกที่ที่น่าไป
 
โบสถ์ Fraumunster
หรือ Church of Our Lady เป็นโบสถ์ที่สวยงามด้วยกระจกสี (Stain Glass) สร้างขึ้นโดย Emperor Ludwig (Louis) ซึ่งสร้างให้แก่
ธิดานาม Hildegard ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 แต่มาตกแต่งให้สวยงามด้วยกระจกสีในปี 1970 โดยศิลปินชาวรัสเซียนาม Marc Chagall
ที่นี่เริ่มเปิดให้เข้าชม 10.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม แต่ห้ามถ่ายรูปโดยเด็ดขาด ข้างไนมีโปสการ์ดขาย ส่วนใหญ่จะเป็นภาพบานหน้าต่างกระ
จกสีที่บอกเรื่องราวของโบสถ์แห่งนี้ล่ะค่ะ
 
โบสถ์ St.Peter
โบสถ์ซังค์ปีเตอร์นี้ ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่มีหน้าปัดนาฬิกาใหญ่ที่สุดในยุโรป คือ มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 8.7 เมตร แต่ภายในโบสถ์มีสภาพเรียบ
ง่าย แทบจะไม่ตกแต่งหรือประดับประดาอะไรเลย แม้กระทั่งแท่นบูชาดิฉันก็มองหาไม่พบ เป็นโบสถ์ที่เรียบง่ายที่สุดเท่าที่เคยดูมา...
 
โบสถ์ Grossmunster
Grossmunster ซึ่งเป็นหอคอยคู่ เป็นโบสถ์และวิหารที่เก่าแก่ ภายในไม่ห้ามที่จะถ่ายรูป ขอเพียงอย่าใช้แฟลช และขอให้ปิดโทรศัพท์มือถือ
ด้วย ภายในโบสถ์แห่งนี้ มีกระจกสีบ้างไม่มากนัก แต่ด้านหลังโบสถ์มีหนังที่สลักภาพประวัติบอกเรื่องราวดั้งเดิมอยู่ รวมทั้งมีหอคอยให้ขึ้นไป
ชมวิว โดยเสียค่าขึ้นเพียง 2 ฟรังซ์เท่านั้น ทางขึ้นก็เหมือนหอคอยปราสาททั่วไป เป็นบันไดค่อนข้างชัน มีเชือกขึงไว้ให้จับยึดข้างผนังด้านหนึ่ง
พอขึ้นไปได้สักครึ่งทางก็จะเป็นบันไดไม้ กว้างประมาณ 60 ซม.
 
ห้องแสดงภาพศิลปะ Kunsthaus
Kunsthaus เป็นห้องแสดงภาพศิลปะของซูริคค่ะ ข้างในก็จะมีภาพวาด ภาพเขียน รูปปั้น ภาพกราฟฟิคต่างๆนานา
 
 
 
 
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us