ประวัติ
 
เมืองนาโงย่า ในจังหวัดไอจิ อยู่ห่างจากโตเกียว ประมาณ 1.50 ชม.
เดินทางโดยรถไฟด่วนพิเศษสายโทไกโดชินคันเซน และ 1 ชม. จาก
ชิน-โอซาก้า ปัจจุบันเป็นเมืองแห่งปราสาทเก่าแก่ใหญ่อันดับที่สี่ของ
ญี่ปุ่น มีการตัดเส้นทางที่ดี และถนนหลวงที่กว้างขวาง และขึ้นชื่อว่า
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเครื่องถ้วยชาม เครื่องปั้นดินเผาและ
"ชิโบะริ- โซเมะ" หรือผ้ามัดย้อม งานศิลปะ และงานฝีมือต่างๆ ของ
ญี่ปุ่น ใกล้กับใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทนาโงย่า ซึ่งแต่เดิม
เป็นกองบัญชาการกองทหารของตระกูลโทคุกาวะ
 
 
ภูมิอากาศ
ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) :
เสื้อเจ็คเก็ตหรือเสื้อสเว็ตเตอร์บางๆ และเสื้อโค๊ตบางๆอีกหนึ่งตัว
ฤดูร้อน (มิถุนายน–สิงหาคม) :
เสื้อบางๆ (เสื้อคาร์ดิกันหรือผ้าคลุมไหล่บางๆ)
ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) :
เสื้อเจ็คเก็ตหรือเสื้อสเว็ตเตอร์บางๆ และสื้อคลุมซ้อนอีกหนึ่งตัว
ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธุ์) :
เสื้อโอเวอร์โค๊ตเนื้อหนา สเว็ตเตอร์ และผ้าพันคอ
การท่องเที่ยว
ควรแวะชม พิพิธภัณฑ์โทคุกาวะ ที่ย่านซะกะเอะ ซึ่งรวบรวมสิ่งของ
ต่างๆ มากกว่า 10,000 ชิ้นของตระกูลโทคุกาวะแหล่งผลิตเครื่องปั้น
   
 
ดินเผา ตั้งอยู่ที่ เมืองเซโตะ ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองนาโงย่า เดินทางโดยรถไฟเพียง 30 นาที เป็นศูนย์กลางของเหล่าผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา
ขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีเตาเผาแบบท้องถิ่น ทั่วทั้งเมืองจะพบร้านค้าต่างๆ ที่ขายเครื่องปั้นดินเผา โทโกนะเมะยากิ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมา
นาน เมืองอินุยะมะ ห่างจากนาโงย่าโดยรถไฟ 30 นาที เป็นเมืองที่รู้จักกันดีว่า เป็นที่ตั้งของปราสาทกำแพงขาวป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดของ
ญี่ปุ่น หมู่บ้านเมหยิ 90 นาทีโดยรถบัสจากนาโงย่า เป็นพิพิธภัณฑ์ตึกเก่ากลางแจ้งที่รวบรวมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในสมัยเมจิ (1869-1912)
เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจด้านสถาปัตยกรรมได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
 
  หินสมรส   เมืองทากายะมะ  
 
  หมู่บ้านชิระคะวะโกะ   หมู่บ้านชิระคะวะโกะ  
 
  เทือกเขาเจแปนเแอลป์   เทือกเขาเจแปนเแอลป์  
 
  ปราสาทไม้มะทจึโมะโตะ   ปราสาทไม้มะทจึโมะโตะ  
 
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงเมืองนาโงย่า
สวนสาธารณะอิเซะ-ชิมะ
เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าใหญ่อิเซะ ในจังหวัดมิเอะ และแหล่งประมงเพาะเลี้ยงหอยมุกเพื่อผลิตไข่มุกตลอดแนวชายฝั่ง
 
ศาลเจ้าใหญ่อิเซะ
ในจังหวัดมิเอะ เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตที่มีความเก่าแก่คงความศักดิ์สิทธิ์ เดินทางจากนาโงย่าโดยรถไฟ ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.
เป็นที่เคารพนับถือที่สุดในญี่ปุ่น ศาลเจ้าจะได้รับการบูรณะใหม่ทุก 20 ปี
 
เมืองโทบะ
เมืองท่าที่มีชื่อเสียง มี เกาะไข่มุกมิกิโมะโตะ เป็นเกาะแรกที่เพาะไข่มุกเทียมเป็นอุตสาหกรรมอันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น ห่างจากเมืองอิเซะ เดิน
ทาง 20 นาที โดยรถไฟ และ 1.50 ชม. โดยรถไฟจากนาโงย่า นอกจากนี้ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิชินโต คือ "หินสมรส" เป็นหิน
สองก้อนที่เชื่อมด้วยเชือกเส้นโตอยู่กลางทะเล
 
เมืองทากายะมะ
ในจังหวัดกิฟุ เดินทางโดยรถไฟด่วนจำกัดความเร็วจากนาโงย่า ใช้เวลา 2.10 ชม. เป็นเมืองที่มีบ้านเรือนเก่าแก่ตั้งอยู่กลางหุบเขา
ทากายะมะเต็มไปด้วยบรรยากาศของญี่ปุ่นโบราณ ตลอดทั้งเมืองจะให้ความรู้สึกเหมือนพิพิธภัณฑ์ จะมีสถานที่ดึงดูดความสนใจอยู่ตาม
จุดต่างๆ เป็นระยะ รวมทั้งหลากหลายพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก ที่จัดแสดงงานฝีมือท้องถิ่นที่รวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงความสา-
มารถที่ดีเยี่ยมในวิชาช่าง ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของเมืองนี้
 
หมู่บ้านชิระคะวะโกะ
ห่างจากเมืองทะคะยะมะ 50 นาที โดยรถบัส เอกลักษณ์ของบ้านแต่ละหลัง เป็นหลังคามุงด้วยฟางข้าว สร้างขึ้นด้วยมือของชาวบ้านที่ร่วม
แรงกันในชุมชน ความร่วมมือของทุกคนในหมู่บ้าน จึงเรียกว่า กัชโชทจึคุริ หมายถึงร่วมมือสร้าง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้าน
มรดกโลก บางแห่งสามารถเข้าพักค้างคืนได้ เปิดเป็นกิจการภายในครอบครัว นักท่องเที่ยวจะเห็นการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น
อย่างแท้จริง
 
เทือกเขาเจแปนเแอลป์
เป็นเทือกเขาที่มียอดภูเขาไฟทอดตัวต่อเนื่องกันยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ พาดผ่านศูนย์กลางของฮอนชูในแนวนอน เทือกเขาเจแปนแอลป์
มักจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับเทือกเขาแอลป์ทางยุโรป ในเรื่องความกระด้างและความสวยงาม ใจกลางทางเหนือของเทือกเขาเป็นที่ตั้งของ
อุทยานแห่งชาติ จูบุ-ซังงะคุ
 
เมืองนางาโนะ
ที่รู้จักทั่วโลก ในฐานะเจ้าภาพโอลิมปิคฤดูหนาวในปี 1998 บริเวณที่ราบสูงได้รับการจัดสรรให้เป็นที่เล่นสกีฤดูหนาวที่ยอดเยี่ยม และ
เหมาะแก่การเดินทางพักผ่อนชมวิวในฤดูร้อน
 
วัดเซนโกจิ
ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองนางาโนะ เมื่อ 1,400 ปีก่อน เคยได้รับยกย่องอย่างสูงให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อแรกเริ่มของศาสนาพุทธ อาคารหลัก
ของวัดที่โอ่โถงถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ
 
ปราสาทไม้มะทจึโมะโตะ
หอคอยหลักของ ปราสาทไม้มะทจึโมะโตะ ที่ตั้งอยู่ในเมืองมะทจึโมโตะ จังหวัดนางาโนะ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ปราสาทอีกา" ตั้งตาม
สีดำของกำแพง ปราสาทนี้สร้างขึ้นในช่วงสงครามกลางเมือง จึงไม่มีการประดับประดามากนัก แต่กระนั้นก็ยังเปล่งประกายความสวยงาม
อย่างเรียบๆ และแสดงออกถึงความเป็นชาย
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us