ประวัติ
 
เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา จัดได้ว่าเป็นศูนย์
กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม และบันเทิงที่สำคัญแห่งหนึ่ง
ของโลก และยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ
อีกด้วยนอกจากจะเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแล้ว สัดส่วนพื้นที่
ต่อประชากรยังถือว่าหนาแน่นที่สุดในสหรัฐอเมริกาลักษณะเฉพาะ
ของนิวยอร์กที่แตกต่างไปจากเมืองแห่งอื่นของสหรัฐอเมริกามีให้
เห็นหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่ระบบขนส่งที่มีโครงข่ายขนาดใหญ่ ระบบ
 
 
รถไฟใต้ดินนครนิวยอร์กที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงการจราจรและ
ผู้คนที่พลุกพล่านอยู่ตลอดเวลา จึงมีคำเปรียบเปรยถึงนิวยอร์กว่าเป็น
“เมืองที่ไม่เคยหลับใหล”
ภูมิอากาศ
ในด้านภูมิอากาศก็มีให้สัมผัสได้ตั้งแต่บรรยากาศแถบแบบขั้นโลกซึ่ง
หนาวติดลบ จนถึงบรรยากาศที่ร้อนเหมือนทะเลทราย 45 องศาประ
เทศอเมริกายังพบเจอภาวะน้ำท่วมเหมือนบ้านเราในบางครั้ง หิมะถล่ม
พายุทอร์นาโด ไฟป่า และแผ่นดินไหว สำหรับแถบตอนกลางของประ
เทศจะเป็นทะเลทรายอากาศในฤดูร้อนที่สุดช่วงเดือนกรกฎาคม และ
ฤดูหนาวที่สุดช่วงเดือนมกราคม จะแตกตางกันโดยสิ้นเชิงส่วนแถบตะ
วันตก อากาศในฤดูร้อนกับฤดูหนาวจะไม่เย็นจัดนัก คล้ายกับฤดูใบไม้ิ
ผลิ แต่ในฤดูร้อนอากาศอาจสูงเท่ากับแถบเส้นศูนย์สูตร
สถานที่ท่องเที่ยว
นิวยอร์กมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใน
เกาะแมนแฮตตัน นักท่องเที่ยวมักจะแวะตามที่สถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียง
ได้แก่ ตึกเอมไพร์เสตต ตึกไครส์เลอร์ ไทม์สแควร์ เทพีเสรีภาพ
   
 
 
  สะพานบรูคลิน   เทพีเสรีภาพ  
 
  เซ็นทรัลพาร์ค   กราวด์ซีโร่  
 
  Timesquare   วอลล์สตรีท  
 
 
เทพีเสรีภาพ
เป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่าทางจิตใจ ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Statue of Liberty แต่เดิมชื่อว่า Liberty Enlightening The
World ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบเอาไว้เป็นของขวัญแก่ชาว
อเมริกัน ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปี ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2419 โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมี ประธานา
ธิบดีโกรเวอร์ คลีฟแลนด์ ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2429 ปี พ.ศ. 2527 องค์การยูเนสโก ประกาศให้อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นมรดก
ของโลก ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมไม่น้อยกว่า 800,000 คน ตามปกติแล้ว ประชาชนสามารถขึ้นไปชมวิวบนส่วนหัวมงกุฎของ
เทพีได้ แต่หลังเหตุวินาศกรรม 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ทางการได้สั่งปิดอนุสาวรีย์ดังกล่าว ล่าสุด มีการเปิดให้นักท่องเที่ยว สามารถ
เดินทางไปที่เกาะ เพื่อชมความสวยงามของอนุสาวรีย์จากด้านล่างได้ แต่ยังตัวอนุสาวรีย์ยังปิดอยู่ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ที่ส่วนฐานของอนุสาวรีย์
ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย
 
เซ็นทรัลพาร์ค
เป็นสวนสาธารณะขนาด 843 เอเคอร์ (3.4 ตร.กม. หรือประมาณ สนามฟุตบอล 460 สนามต่อกัน) ตั้งอยู่ในเขตแมนฮัตตันของนคร
นิวยอร์ก เซ็นทรัลพาร์คเปรียบเสมือนโอเอซิสสำหรับชาวแมนฮัตตัน สวนนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก หลังจากปรากฏในภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์หลายเรื่อง ตึกเอมไพร์สเตท (Empire State Building) เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก โดยปัจจุบันสูงเป็นอันดับที่ 14 ของโลก
ตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์ก ประเทศอเมริกา มีทั้งหมด 102 ชั้น สูงจากพื้นดิน 381 เมตร (1250 ฟุต) มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,158,000
ตารางฟุต จุคนได้ 25,000 คน บนยอดสุดมีโดมสูงขึ้นไปอีก 60 เมตร จากชั้นล่างถึงชั้นที่ 86 มีโครงเหล็กเสริมอย่างดี คิดเป็นน้ำหนัก
730 ตัน เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 ปัจจุบัน สามารถเข้าเยี่ยมชมได้
 
สะพานบรูคลิน
เป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์กซิตี แมนฮัตตัน และ
บรูคลิน
 
วอลล์สตรีท
ตั้งอยู่ในแมนแฮตตันตอนใต้ ก็ถือเป็นศูนย์กลางที่มีอิทธิพลต่อระบบการเงินของโลกมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นที่ตั้งของตลาด
หลักทรัพย์นิวยอร์ค
 
กราวด์ซีโร่
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งถูกจารึกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก “กราวด์ซีโร่” เคยเป็นที่ตั้งของตึกแฝด World Trade Tower
ไปยังกราวด์ซีโร่ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่ช็อคคนทั้งโลกในเหตุการณ์คราวนั้น
 
Timesquare
ไทม์สแควร์เป็นจุดตัดสำคัญของถนนใน แมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก โดยเป็นจุดตัดของถนนบรอดเวย์ กับ ถนนเซเวนท์ เอเวนิว อีกทั้งยังเป็น
จุดที่อยู่ระหว่าง ถนนเวสต์ โฟตี เซเคอนด์ สตรีท กับ ถนนเวสต์ โฟตี เซเวนท์ สตรีท ซึ่งไทม์สแควร์ทอดตัวยาวอยู่บนพื้นที่ในบล็อกระหว่าง
ถนนซิกท์ เอเวนิว กับ ถนนเอกท์ เอเวนิว ในความยาวแนวตะวันออก - ตะวันตก และอยู่บนพื้นที่ระหว่างถนนเวสต์ โฟตีท์ สตรีท กับ ถนน
เวสต์ ฟิฟท์ตี เทิร์ด สตรีท ในแนวเหนือ - ใต้ โดยไทมสแควร์เองได้กลายเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งบนฝั่งตะวันตกของย่านธุรกิจการค้าในเขตมิด
ทาวน์ แมนฮัตตัน
 
 
 
 
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us