ประวัติ
 
เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ
3.65 ล้านคน และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ
รองจาก โซล บริเวณที่แออัดของปูซานตั้งอยู่บริเวณหุบเขาแคบระ-
หว่างแม่น้ำ นักดง และ แม่น้ำซูหยอง นอกจากนี้ปูซานยังเป็นเมือง
ที่ประวัติศาสตร์มายาวนาน มีแหล่งโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติ
ศาสตร์ รวมทั้งหลักฐานทางโบราณคดีในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
ยุคหินเก่าสมัยเมื่อ 15,000 ปีก่อน
 
 
ภูมิอากาศ
แบบชายฝั่งทะเล และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 15 องศาเซลเซียส
การท่องเที่ยว
ปูซานมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของเกาหลีใต้อย่างมาก เป็นเมืองท่า
ขนส่งสินค้าต่างๆ เป็นท่าเรือโดยสาร ท่าเรือเฟอร์รี่ที่เดินทางไปญี่ปุ่น
ได้ และเป็นจุดต่อเรือโดยสารเดินทางไปเกาะเจจู เกาะที่มีชื่อเสียงด้าน
ท่องเที่ยวมีบรรยากาศคล้ายเกาะฮาวาย เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
ทั้งเกาหลีและญี่ปุ่น เมืองท่าแห่งนี้อยู่ห่างจากกรุงโซล ไปทางตะวันออก-
เฉียงใต้ราว 450 กิโลเมตร ติดกับคาบสมุทรเกาหลีและมหาสมุทร
แปซิฟิก เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเล มีตลาดปลา แหล่งขาย
อาหารทะเลขนาดใหญ่ มีพื้นที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติทั้งเกาะแก่ง หุบ
เขา ชายหาด บ่อน้ำพุ และสวนสาธารณะ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 15
องศาเซลเซียส จึงเหมาะแก่การพักผ่อนท่องเที่ยว
   
 
ชายหาด Songdo
เป็นชายหาดแห่งแรกของเมืองปูซาน และเป็นชายหาด ที่ขึ้นชื่อว่ามีหิน ลักษณะแปลกประหลาด ชายหาด Songdo มีสะพานแขวนสำหรับ
เชื่อมไปยังแผ่นดินใหญ่ด้วย ชื่อของชายหาดสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชายหาดแห่งนี้มาก เนื่องจากคำว่า song แปลว่า ป่าต้นสน
ขณะที่คำว่า do แปลว่าเกาะ
 
ชายหาด Dadaepo
ตั้งอยู่ระหว่าง Eulsudo ซึ่งเป็นสถานที่อาศัยของนกที่อพยพมานับหลายหมื่นตัว กับ ท่าเรือ Gamcheon ที่ติดกับมหาสมุทร ส่วนบริเวณด้าน
ด้านข้าง ติดกับปากแม่น้ำตอนกว้าง ที่น้ำจืดและน้ำเค็มมาบรรจบกัน
 
  ชายหาด Songdo   ชายหาด Dadaepo  
 
  ชายหาด Haeundae   ชายหาด Songjeong  
 
  สวนสาธารณะ Geumgang   บ่อน้ำร้อน รอบๆสวนสาธารณะ Daesin  
 
  สวนสาธารณะ Taejongdae   วัดทงโดซา Tongdosa Temple  
 
ชายหาด Haeundae
บนเกาะ Dongbaek แรกเริ่มบริเวณแห่งนี้ มีชื่อเสียงว่าเป็นแหล่งที่ตั้งของน้ำพุร้อน และต่อมา กลายเป็นแหล่งพักผ่อนที่ได้รับความนิยม
มากในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว จะหนาแน่นไปด้วยผู้คน และถึงแม้ว่าในช่วงที่อากาศหนาวเย็น ผู้คนก็ยังคงนิยมเดินเล่น
และเล่นว่าวท่ามกลางอากาศที่สดชื่นของชายฝั่ง ลักษณะของชายหาดเป็นหาดโค้งเว้ายาว 2 ก.ม. (1.3 ไมล์) และน้ำไม่ลึกมากชื่อ Haseundae
ได้มาจากนามปากกา Hae-un ของนาย Choi-Choi Won นักการเมืองของเกาหลีที่หลงเสน่ห์ของความงามบนเกาะนี้ นอกจากนี้ บริเวณ
จุดศูนย์กลางของชายหาด ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำ ซึ่งเพิ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อปี 2001 ที่ผ่านมานี้เอง บริเวณชายหาดแห่งนี้ยังคงราย
ล้อมไปด้วยบ่อน้ำพุร้อน และ สถานที่ที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย อาทิ Suyoung Yachting Centre ที่ไม่นานมานี้ ก็ได้เปิดพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ
และศูนย์กลางนิทรรศการแห่งเมืองปูซานด้วย และผู้ที่นิยมการรับประทานอาหารทะเล ริมหาดด้านหนึ่งจะเป็นแหล่งร้านอาหารทะเลสดๆ ที่
คุณสามารถชี้เลือกอาหารสดและให้พ่อ ครัวทำตามเมนูที่คุณเลือกได้ทั้ง ปิ้ง ย่าง อบ นึ่ง ได้ทันที เทศกาลงานรื่นเริงจัดขึ้นที่นี่ทุกปี รวมทั้งการ
แข่งขัน ไตรกรีฑาในเดือนมิถุนายนและการร่วมว่ายน้ำแบบหมีขั้วโลกในเดือนมกราคม
 
ชายหาด Songjeong
ตั้งอยู่บนพื้นที่ 40,000 ตารางกิโลเมตร สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 144,000 คน ชายหาดแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นชายหาดที่เงียบสงบและ
คงความเป็นธรรมชาติไว้มากที่สุด ชายหาดนี้เป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวไปพักผ่อนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 1965 แต่นักท่องเที่ยวทั่วไปจะไม่
ไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้าไปท่องเที่ยวที่หาดทรายสีขาวทางชายฝั่งตะวันตก เนื่องจากเป็นเขตที่พักสำหรับทหาร ต่อมาปี 1993 หาดดังกล่าวจึง
ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้
 
สวนสาธารณะ Geumgang
ตั้งอยู่แนวภูเขาฝั่งตะวันออกของภูเขา Geumjeong อุทยาน Geumgang นี้ เต็มไปด้วยป่าสน ล้อมรอบด้วยหิน และหน้าผา เหมือนภาพ
จำลองของภูเขา Geumjeong ในอดีตอุทยานแห่งนี้ถูกเรียกว่า Sokeumgang (small Geumjeong) อุทยานดังกล่าวเป็นแหล่งอารย-
ธรรมที่สำคัญในอดีต เนื่องจากเต็มไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ นอกจากนี้ ยังเป็นบริเวณที่ออกกำลังกายของผู้ที่เอาใจใส่สุขภาพ
รวมไปถึงสวนสัตว์ และสวนพฤกษชาติ อุทยาน Geumgang ยังมีกระเช้าลอยฟ้า สำหรับผู้ที่ไม่กลัวความสูง จะได้ชื่นชมทัศนียภาพในมุม
มองจากข้างบน
 
สวนสาธารณะ Daesin
เป็นอุทยานที่นักท่องเที่ยวนิยมชมชอบเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขา Gubong ที่มีชื่อว่าเป็นบริเวณป่าหนาทึบที่อุดมสมบูรณ์ นักท่อง
เที่ยวนิยมมาเที่ยวชมโดยเฉพาะในช่วงที่มีเทศกาลไฟ ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีบนเทือกเขา Gubong บริเวณอุทยานหรือสวนสาธารณะนี้ ยังมี
อุปกรณ์การกีฬาและอุปกรณ์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจไว้บริการประชาชน รวมทั้งบ่อน้ำร้อนที่คุณจะพบได้ทั่วๆ ไป
 
สวนสาธารณะ Daecheon
ตั้งอยู่ในเขต Yeongju-dong บริเวณตอนเหนือของอุทยาน จะเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ หรือที่เรียกว่าหอ ที่ระลึกซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระ
ระลึกแก่ทหารกล้าและตำรวจที่สละชีพ เพื่อรักษาเกาหลีไว้ เนื่องจาก ในระหว่างที่เกิดสงครามเกาหลี มีผู้อพยพมาในเมืองปูซานมากมาย
ซึ่งต่อมาหลังจากที่สงครามสิ้นสุดลง บริเวณชุมชน ก็ขยายเป็นหมู่บ้านและที่พัก โดยหอดังกล่าวได้สร้างขึ้นเมื่อปี 1948 มีความสูง 70
เมตร และมีลักษณะเป็นเสารูปโดมครึ่งวงกลม 9 เสา
 
วัดโพโมซา Boemoesa Temple
เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองปูซาน สร้างในปลายคริสศตวรรษที่ 7 ในสมัยอาณาจักรชิลลารุ่งเรือง ซึ่งเป็นยุคทองของศิลปวัฒนธรรมเกาหลี
วัดโพโมซานี้ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาด้านตะวันออกของภูเขาคุมจอง การชมวัดนี้จึงต้องค่อยๆ เดินไปตามบันไดที่สร้างขึ้นบริเวณวัด
 
วัดทงโดซา Tongdosa Temple
ห่างจากเมืองปูซานไปทางตอนเหนือ 46 ก.ม. มีรถประจำทางวิ่งระหว่างเมืองจากสถานีรถ ปูซาน - ทงบู วัดทงโดซามีขนาดใหญ่เป็น
อันดับสามของเกาหลี สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรชิลลา (Shilla Reign) ภายในประกอบด้วยตึกอารามต่างๆ มากกว่า 50 ตึก และด้วย
ประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 3,000 ปี ของวัด จึงกลายเป็นแหล่งสำคัญทางโบราณสถานและที่สำคัญยังเป็นที่เก็บวัตถุทางพุทธ
ศานาอันมีค่า รวมถึงมีทัศนียภาพอันงดงามด้วย
 
วัดพุลกุกซา Bulguksa Temple
ตั้งอยู่บริเวณเคียงจู ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองปูซาน ด้านหน้าของวัดจะเป็นสระน้ำแห่งปัญญา ที่มีสะพานหินทอดข้ามสู่ประตูเทพ
พิทักษ์ทั้ง 4 ด้าน เป็นวัดเก่าแก่ในพุทธศาสนา เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 526 ในราชวงศ์ของกษัตริย์ชิลลา หลังจากที่ราชวงศ์ชิลลาได้รับ
เอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำราชวงศ์ จนกระทั่งในปี 1593 วัดแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการถูกชาวญี่ปุ่นเผาทำลาย
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us