ประวัติ
 
ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเกาะหลักฮอนชู มีอากาศที่อบอุ่น ชนบทที่
เขียวชอุ่ม บ่อน้ำแร่และภูเขาไฟที่เร้นลับเนื่องจากอยู่ใกล้จีนและเกา-
หลี จึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่
ศตวรรษ ที่ 4 อีกทั้งเป็นจุดแรกที่ติดต่อกับทางตะวันตกซี่งชาวโปร-
ตุเกสได้เข้ามาเทียบท่าเมื่อศตวรรษที่ 16
 
 
ภูมิอากาศ
ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) :
เสื้อเจ็คเก็ตหรือเสื้อสเว็ตเตอร์บางๆ และเสื้อโค๊ตบางๆอีกหนึ่งตัว
ฤดูร้อน (มิถุนายน–สิงหาคม) :
เสื้อบางๆ (เสื้อคาร์ดิกันหรือผ้าคลุมไหล่บางๆ)
ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) :
เสื้อเจ็คเก็ตหรือเสื้อสเว็ตเตอร์บางๆ และสื้อคลุมซ้อนอีกหนึ่งตัว
ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธุ์) :
เสื้อโอเวอร์โค๊ตเนื้อหนา สเว็ตเตอร์ และผ้าพันคอ
การท่องเที่ยว
เป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับที่ 1 ของเอเชียทั้งนี้ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุด
   
 
เมืองหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วย มีอุณหภูมิที่ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปทั้งนี้ยังมีปัญหาอาชญากรรมน้อยมาก และไม่ค่อยมีก๊าซเรือนกระจกมากมาย
นัก อุบัติเหตุมีน้อยมาก
 
เมืองคะโกชิม่า
ห่างจากเมืองมิยะซะกิ 2.20 ชม.โดยทางรถไฟด่วนจำกัดความเร็ว เมืองนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ บ่อน้ำแร่ซึ่งเป็นผลมาจาก
ภูเขาไฟซากุระหยิมะ ที่ยังครุกรุ่นอยู่ ทางตอนใต้มีเมือง อิบุซึคิ จึงมีที่พักตากอากาศและ สถานอบทรายริมทะเล ตั้งอยู่ใต้สุดของคาบสมุทร
ซะทจึมะ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบสัมผัสประสบการณ์อบทรายร้อนริมทะเล ที่จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้มาก
 
โอกินาว่า
เป็นเกาะใต้สุดของญี่ปุ่นที่ได้รับอิทธิพลจากจีนและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีวัฒนธรรมต่างจากเมืองอื่นในญี่ปุ่นตั้งอยู่ห่างจากโตเกียว
2.30 ชม. ทางเครื่องบิน มีเมือง นาฮา เป็นศูนย์กลาง
 
ปราสาทซุริ
สมัยราชวงศ์ริวกิว เป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น อีกทั้งศาลเจ้า และวัดโซเกนหยิที่สวยงาม มีชายหาดสีขาวบริสุทธิ์และแนว
ปะการังสมบูรณ์ที่ชวนหลงใหลมาก เหมาะสำหรับผู้ที่รักทะเลใสและหาดทรายสวย
 
  อบทรายร้อนที่เมืองคะโกชิม่า   โอกินาว่า  
 
  ปราสาทซุริ   เมืองฟุคุโอกะ  
 
  ซากุระเมืองโอกินาว่า   บ่อน้ำแร่ เมืองเบบปุ  
 
  น้ำตกทะคะจิโฮ   บรรยากาศรอบๆบ่อน้ำแร่  
 
เมืองฟุคุโอกะ
เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนนานาชาติกับเอเชีย มีชื่อเสียงด้านสิ่งทอ ห่างจากโตเกียว 6 ชั่วโมงโดยทางรถไฟด่วนพิเศษชินคันเซน หรือ
3 ชั่วโมงจากชินโอซาก้า ซึ่งเป็นชุมทางรถไฟสู่คิวชู สถานที่เที่ยวในเมืองมีพิพิทธภัณฑ์ศิลปเอเชียฟุคุโอกะที่น่าแวะชมในฐานะหน้าต่าง
แห่งเอเซีย
 
ศาลเจ้าดะไซฟุ
ห่างจากเมืองฟุคุโอกะเพียง 20 นาทีโดยทางรถยนต์ มีแหล่งโบราณคดีซึ่งค้นพบในบริเวณใกล้เคียง เทศกาลฮะกะตะ ดงทะกุและเทศกาล
ยะมะงะซะ เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้
 
เมืองนางาซากิ
เป็นเมืองท่าแห่งเดียวที่โชกุนโตคุกะว่าได้เปิดทำการค้ากับต่างประเทศ ระหว่างปีค.ศ. 1639 -1859 จึงมีบ้านพักชาวต่างชาติที่สร้างเป็น
อาคารแบบตะวันตกโกเวอร์การ์เด้น และ โบสถ์คาทอลิคโออุระ ซึ่งเป็นสมบัติแห่งชาติที่น่าแวะชม
 
ปราสาทชิบะบะระ
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงบันทึกและเอกสารเกี่ยวกับนักบุญคริสเตียนผู้ยืนหยัดต่อต้านโชกุน
 
สวนสันติภาพนางาซากิ
เป็นอนุสรณ์สถาน ที่สร้างบนศูนย์กลางของเป้าโจมตีโดยระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากฮิโรชิม่าเพียง 3 วัน
เฮ้าส์เทนบอส เป็นรีสอร์ทสวนสนุกที่สร้างแบบฮอลแลนด์ ที่มีทุ่งทิวลิปและดอกไม้สวยงามมาก
 
อุทยานแห่งชาติอุนเซน
ห่างจากเมืองนางาซากิ 2 ชม.โดยทางรถยนต์ มีภูเขาอุนเซนและแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติบนที่ราบสูงและชายทะเล
 
เมืองซะงะ
อยู่ติดกับนางาซากิ เป็นแหล่งผลิต เครื่องปั้นดินเผาอะริตะยะคิ ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น
 
เมืองคุมะโมโต้
ห่างจากสถานีฮะคะตะเพียง 1.30 ชม.โดยรถไฟด่วน มีปราสาทคุมะโมโต้ สวนซุยเซนหยิเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติอะโซะคุหยิ ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของภูเขาไฟอะโซะ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและภูเขาคุหยิ
 
เมืองเบบปุ
ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน (หลากสี) จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุด นักท่อง
เที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้
 
เมืองน้ำพุร้อนยุฟุอิน
ก็อยู่ในจังหวัดโออิตะไม่ไกลจากเมืองเบบปุ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามและเป็นเมืองต้นแบบที่รวมกลุ่มผลิตสินค้าหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิต
ผลิตภัณฑ์ ออกจำหน่ายและประสบความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวด้วย
 
เมืองมิยะซะกิ
อยู่ห่างจากเมืองโออิตะ 3 ชม. ครึ่งโดยรถด่วนจำกัดความเร็ว เป็นเมืองที่มีรีสอร์ทแบบทะเลเปิดปิดได้ ทางใต้มีอุทยานแห่งชาติเลียบชายฝั่ง
ทะเล นิจินัน ระยะทาง 100 กม. และยังมี น้ำตกทะคะจิโฮ ในช่องเขาที่สวยแปลกตามาก
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us