ประวัติ
 
มะนิลาเป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยุ่บนชายฝั่งตะวัน
ออกของอ่าวมะนิลา (Manila Bay) บนเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะที่
ใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ทางเหนือสุดของฟิลิปปินส์ บางส่วนของเมืองมี
ความยากจน อย่างไรก็ดี มะนิลาเป็นเมืองที่มีชนชาติรวมกันอยู่
มากมาย และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา
และอุตสหากรรมของประเทศ มะนิลาคือศูนย์กลางของเขตมหา
นครที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน
 
 
ภูมิอากาศ
มรสุมเขตร้อน ได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดูได้รับฝนจาก
ลมพายุไต้ฝุ่น และดีเปรสชั่น บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว
เป็นเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การท่องเที่ยว
มะนิลาก็เช่นเดียวกับเมืองในประเทศกำลังพัฒนาทั่วไป ที่ไม่อาจหลีก
หลีกเลี่ยงมลพิษและการจราจรที่ติดขัด รวมทั้งความแตกต่างระหว่างคน
รวยกับคนจนที่เห็นได้ชัดเจน ถึงกระนั้น เมืองหลวงอันแสนอึกทึกแห่ง
นี้ซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของเกาะลูซอน ก็เป็นสถานที่ซึ่งผู้คนจำนวน
มากหลากวัฒนธรรมทั้งเอเชียและละตินมาอยู่รวมกัน เต็มไปด้วยประวัติ
ศาสตร์และลักษณะเฉพาะตัว
   
 
  สวนไรซาล (Rizal Park)   อินทรามูรอส (Intramuros)  
 
  โบสถ์ซาน อากุสติน (San Agustin)   คาซา มะนิลา (Casa Manila)  
 
  มาคาติ (Makati)   ป้อมซานติเอโก (Fort Santiago)  
 
สวนไรซาล (Rizal Park)
หรือมีอีกชื่อว่า ลูเนตา (Luneta) เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ของเมือง และเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ โฮเซ่ ไรซาล (Jose Rizal) ซึ่งเป็นผู้นำ
ในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วง ค.ศ.1896-1898 และในบริเวณเดียวกันก็เป็นจุดที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐ
อเมริกาในปี ค.ศ. 1941 ด้วย
 
อินทรามูรอส (Intramuros)
มีลักษณะเป็นป้อมปราการและกำแพงคูเมือง เป็นศูนย์กลางในการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และการค้าในช่วงศตวรรษที่
16 ถึงปลายศตวรรษที่ 19 ภายในพื้นที่ ประมาณ 395 ไร่ที่ล้อมรอบด้วยกำแพงหินสูง ประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัย โบสถ์ โรงเรียน และ
สถานที่ราชการ รวมทั้งสถานที่น่าชมคือ
 
โบสถ์ซาน อากุสติน (San Agustin)
ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมทรงสเปน ที่สง่างาม สร้างขึ้นในปี 1599 โบสถ์แห่งนี้ สร้างขึ้นเป็นครั้งที่สาม โดยสองครั้งแรกถูกไฟไหม้ไป
 
คาซา มะนิลา (Casa Manila)
ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชั้นสูงชาวสเปน บนถนนสายเล็กๆ ที่สอง ฝั่งถนนเป็นตึกทรงโบราณแบบสเปน สวยงามแปลกตา
 
มาคาติ (Makati)
แหล่งช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและเป็นย่านธุรกิจชั้นนำของกรุงมะนิลา ที่มีโรงแรมระดับ 5 ดาวมากมาย รวมไปถึง ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ
ถึง 4 แห่ง โดยปกติร้านค้าจะเปิดเวลา 10.00-20.00 น. แถมท้ายอีกนิด ขอแนะนำร้านค้าที่เหมือนกับร้านโชว์ห่วยบ้านเรา ซึ่งเป็น
กิจการภายในครอบครัว เรียกว่า Sari Sari Store ซึ่งจะอยู่ตามหัวมุมถนนต่างๆ
 
ป้อมซานติเอโก (Fort Santiago)
ซึ่งเป็นด่านแรกที่ป้องกันการโจมตีจากข้าศึก ที่เข้ามาทางปากแม่น้ำปาซิก จากอ่าวมะนิลา ป้อมแห่งนี้ถูกทำลายจากการโจมตีของกอง
ทัพสหรัฐ ต่อมาได้บูรณะซ่อมแซมเพื่อให้เป็น "ปูชนียสถานแห่งเสรีภาพ " (Shrine of Freedom) บริเวณรอบป้อมมีสวนหย่อม ราย
ล้อมโดยมีรถม้าให้บริการ พาชมรอบบริเวณ บริเวณดังกล่าว ยังมีสถานที่คุมขังนักโทษ ที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปากแม่น้ำปาซิก และส่วน
หนึ่งของป้อมนี้ ถูกทำเป็นสนามกอล์ฟอย่างสวยงาม
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us