ประวัติ
 
มิลาน (อิตาลี: Milano (มีลาโน), อังกฤษ: Milan) เป็นเมืองหลวง
ของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศ
อิตาลีอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษา
เซลต์ คำว่า "Mid-lan"ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบเมืองมิลานมีชื่อเสียง
ในด้านแฟชันและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชันในลักษณะ
เดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากนี้มิลานยังเป็นที่
รู้จักจากประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า ปาเนตโตเน อุตสาหกรรมผ้าไหม
และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์
มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน
 
 
ภูมิอากาศ
มีลักษณะแบบอากาศภาคพื้นทวีปที่ค่อนข้างร้อนชื้น
สถานที่ท่องเที่ยว
Milan หรือ Milano สิ่งแรกที่นึกถึงเกี่ยวกับเมืองมิลานก็คือทีมฟุตบอล
ชื่อดังในยุคปลาย 80 ก็คือทีมเอซีมิลาน และทีมอินเตอร์มิลาน สองทีม
ร่วมเมืองที่เป็นคู่แข่งกัน
สโมสรฟุตบอลมิลาน
หรือที่ฉายาในสื่อไทยเรียกว่า ปีศาจแดง-ดำ เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพใน
เมืองมิลาน และเป็นหนึ่งในทีมฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทีม
หนึ่งในวงการฟุตบอลของยุโรปและของ นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของ
กลุ่มจี-14 ซึ่งเป็นกลุ่มของสโมสรฟุตบอลยักษ์ใหญ่ของทวีปยุโรปอีกด้วย
   
 
สโมสรฟุตบอลอินเตอร์นาซิอองนาเล่ มิลาโน
หรืออินเตอร์ มิลานในต่างประเทศ เป็นสโมสรฟุตบอลอิตาลี โดยเป็นสโมสรเดียวที่เล่นลีกเซเรียอามาทุกสมัยตั้งแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1929 และ
ปัจจุบันเป็นสมาชิกในกลุ่มฟุตบอล จี-14 สีเสื้อประจำสโมสรคือสีน้ำเงินและสีดำลายทาง
วัดซานตามาเรียเดลเลกราซี
วัดซานตามาเรียเดลเลกราซี (อังกฤษ: Santa Maria delle Grazie หรือ Our Lady of Grace) เป็นคริสต์ศาสนสถานและคอนแวนต์โดมินิ
คันที่ตั้งอยู่ที่มิลานในประเทศอิตาลี วัดซานตามาเรียเดลเลกราซี”[1] ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1980ิ
วัดซานตามาเรียเดลเลกราซีมีชื่อเสียงเพราะเป็นที่ตั้งของจิตรกรรมฝาผนัง “พระกระยาหารมื้อสุดท้าย” ที่เขียนโดยเลโอนาร์โด ดา วินชีภายใน
หอฉันของคอนแวนต์
 
  ทะเลสาป Como   หอระฆัง San Marco  
 
  โบสถ์ซานตามาเรีย เดอ กราซี   ท่าเรือกอนโดลา  
 
  โบสถ์ดูโอโม่์   Galleria Vittorio Emanuele  
 
  ปราสาท Castello Sforzesco   ภาพวาด พระกระยาหารมื้อสุดท้าย  
 
พระกระยาหารมื้อสุดท้าย (เลโอนาร์โด)
พระกระยาหารค่ำมื้อสุดท้าย เป็นจิตรกรรมฝาผนัง ที่วาดโดยเลโอนาร์โด ดา วินชี เป็นภาพที่มาจากพระกระยาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซู
ก่อนที่พระองค์จะทรงถูกนำไปตรึงกางเขนซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากคัมภีร์ไบเบิ้ล ภาพวาดนี้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เนื่องจากถูกวาดด้วยปูน-
เปียกบนผนัง ภาพวาดนี้เป็นภาพวาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเลโอนาร์โด ดา วินชี ที่ยังคงสภาพดีอยู่
 
โบสถ์ดูโอโม่
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมิลาน เริ่มต้นสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นแบบโกธิคที่สวยงามมาก โบสถ์ดูโอโม่แห่งเมืองมิลานประกอบไปด้วยยอดทั้ง
หมด 135 ยอด ประดับประดาด้วย รูปปั้น - รูป ประตูทำด้วยสำริด ภายในของโบสถ์ถูกตกแต่งไว้ด้วยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองซ์ และนีโอ
คลาสิค มหาวิหารดูโอโม เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสามของยุโรปกัน
 
The Galleria Vittorio Emanuele II
ศูนย์การค้าที่ตั้งขึ้นตามชื่อของกษัตริย์ผู้รวบรวมประเทศอิตาลีเป็นหนึ่งเดียว ศูนย์การค้าแห่งนี้มีหลังคาเป็นกระจก มีโดมอยู่ตรงกลางตกแต่ง
ได้อย่างมีสไตล์ และน่าเดินมาก ร้านกาแฟที่ชื่อว่า Il Slotto ได้รับการขนานนามว่าเสิร์ฟกาแฟที่ดีที่สุดในมิลานเลยทีเดียว
 
โบสถ์ Santa Maria della Grazie
โบสถ์สไตล์เรเนซองซ์ที่สวยงามแห่งนี้มีภาพวาดที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดภาพหนึ่งในโลก นั่นก็คือภาพ “The Last Supper” หรือ “Cenacolo”
ในภาษาอิตาลี ภาพนี้วาดขึ้นโดยจิตรกรชื่อดังก้องโลก “Leonardo da Vinci”ภาพ “The Last Supper” นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์
ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของศิลปกรรมตะวันตกเลยทีเดียว
 
โบสถ์ซานตามาเรีย เดอ กราซี (Santa Maria delle Grazie)
ปัจจุบันเหลือเพียงรูปแบบของแท่นบูชา ห้องโถงกว้าง จากหน้าประตู และ ทางเดิน ซึ่งได้ใช้ศิลปะแบบโกธิค ลอมบาร์ค เป็นต้นแบบมีการปรับ
เปลี่ยน รูปแบบสถาปัตยกรรม เพื่อใช้เป็นสุสาน
 
ปราสาท Castello Sforzesco
เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมิลาน ปัจจุบันเป็นที่เก็บรักษา และแสดงงานศิลปกรรม วัตถุโบราณเหรียญต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งรูป
แกะสลักที่ไม่เสร็จของมิคาแลงจิโอ “Rondanini Pieta”
 
ทะเลสาบโคโม่ และทะเลสาบแมคกิโอเร่
หรืออุทยานแห่งชาติสเตลวิโอ ทะเลสาบโคโม่จะมีรูปทรงเป็นรูปตัวอักษรวาย “Y” กลับหัว รอบๆ ทะเลสาบจะเป็นเมืองตากอากาศที่มีผู้นิยมเดิน
ทางมาพักผ่อนหย่อนใจแต่ละปีเป็นจำนวนมาก กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมได้แก่การพายเรือ เดินเขา หรือมาเพื่อพักผ่อนเฉยๆ
 
 
 
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us