ประวัติ
 
เป็นเมืองที่ใหญ่ทุ่ดและเป็นเมืองหลวงของประเทศสวีเดน เป็นที่ตั้ง
ของรัฐบาลแห่งชาติสวีเดน รัฐสภา และสถานที่ราชการแห่งราชวงศ์
สวีดีส เขตเมืองของสต็อกโฮล์มมีประชากร 1.9 ล้านคน ชื่อแรกแขวง
เมือง (สต็อก)มีความหมายถึง ท่อนซุง ซึ่งคล้องของกับคำในภาษาเยอร
มันโบราณ(สต็อก) ชื่อหลัง (โฮล์ม) ความหมายคือ เกาะเล็กๆ จึงเชื่อม
โยงไปถึง เกาะเฮลจีและโชลเมนในใจกลางกรุงสต็อกโฮล์ม ด้วยกลยุทธ์
และเน้นคววามสำคัญทางเศรษฐกิจที่สต็อกโฮล์มให้เป็นสิ่งสำคัญในการ
กระชับความสัมพันธ์กับกษัตริย์เดนนิสแห่งสหภาพกัลป์มาร์และเป็นชาติี่
ได้อิสระภาพ
 
 
ภูมิอากาศ
ฤดูหนาว ( Winter) ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมอากาศจะ
หนาวเย็นมากและมีหิมะตก อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 2 –10 ํC
ฤดูใบไม้ผลิ ( Spring) ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศ
จะมีการเปลี่ยนแปลงง่ายช่วงนี้สภาพภูมิอากาศจะมีฝนตก โปรยปราย
และมีแสงแดดอุณหภูมิช่วงตอนกลางวันและตอน กลางคืนจะมีความ
แตกต่างกันค่อนข้างมาก อุณหภูมิช่วงนี้จะ อยู่ประมาณ 5- 15 ํC
ฤดูร้อน ( Summer) ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมอากาศ อบ
อุ่นและอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 25 องศาเซลเซียสขึ้นไปช่วงนี้เวลากลาง
วันจะยาวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนกรกฎาคมเวลา กลางวันจะยาว
มากจนแทบจะไม่มีกลางคืนจึงถือได้ว่าสวีเดนก็ เป็นดินแดนแห่งพระ
อาทิตย์เที่ยงคืน เช่นกัน
   
 
ฤดูใบไม้ร่วง ( Autumn) ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนอากาศสดใสและมีแสงแดด ในช่วงเวลาตอนกลางวันอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 5-18 ํC
สถานที่ท่องเที่ยว
 
  ย่านเมืองเก่า (Gamla Stan)   พระราชวัง Kungliga slottet  
 
  พิพิธภัณฑ์เปิด (Skansen)   ปราสาทเตอร์กู (Turku Castle)  
 
  พิพิธภัณฑ์เรือวาซาร์ (Vasa Museum)   โบสถ์หิน (Temppeliaukio)  
 
  ซารีเกลส์ ทอรีย์   วิหารอุสเพนสกี้  
 
ซารีเกลส์ ทอรีย์
เป็นสัญลักษณ์ของใจกลางย่านธุรกิจอันทันสมัยของกรุงสต็อกโฮม ณ ลานกว้าง นั้น วัยรุ่น ผู้รักกีฬาเอ็กตรีมส์ ประเภท สเก็ต สเก็ตบอร์ด และ
กีฬาผาดโผนต่างๆ นิยมใช้เป็นจุดนัดพบ และฝึกซ้อม“กรุงสตอกโฮล์ม”
 
วิหารอุสเพนสกี้
จะเป็นวิหารมีลักษณะหลังคาสีเขียวเด่นตา ตกแต่งภายในอย่างงดงามอร่ามด้วยสีทองและอัญมณีอย่างสวยงาม เป็นโบสถ์ในนิยกายออร์โธดอกซ์
อันเป็นนิกายที่มีการนับถือกันอย่างมากที่สุดในฟินแลนด์นี้ มหาวิหารแห่งนี้มีความงดงามตามแบสถาปัตยกรรมรัสเซียซึ่งหาดูได้ยากในโลกตะ
วันตก ต่อไปยังบริเวณซีเน็ตสแควร์ ที่ตั้งของโบสถ์คริสต์นิกายลูเธอรัน อนุสาวรีย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย และมหาวิทยาลัย
เฮงซิงกิ อีกทั้งทำเนียบรัฐบาลด้วย
 
โบสถ์หิน (Temppeliaukio)
ซึ่งมีชื่อเสียงมากในกรุงเฮลซิงกิ สร้างด้วยการขุดภายในโพรงหินขนาดใหญ่ โดยเฉพาะภายในมีการตกแต่งที่สวยงานด้วยรูปแบบทันสมัย มี
สถาปัตยกรรมที่แปลกตาอยู่บริเวณหน้าผา ซึ่งมีกำแพงภายในเป็นหินอยู่ให้เห็น
 
ปราสาทเตอร์กู (Turku Castle)
เป็นปราสาทที่ใช้เป็นที่แปรพระราชฐานของกษัตริย์สวีเดนเพราะในสมัยก่อนนั้น ฟินแลนด์เคย. ตกเป็นอาณานิคมของสวีเดนมาก่อน
 
พระราชวัง Kungliga slottet
เป็นพระราชวังของราชวงศ์สวีเดนแต่ตามปรกติไม่ได้ทรงประทับที่นี่เป็น tourist attraction ที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสตอคโฮล์ม ก็ต้องมาที่นี้ี่
และหน้าร้อนจะเห็นรถทัวร์จอดเต็มไปหมดเลย หน้าหนาวจะเงียบ
 
พิพิธภัณฑ์เรือวาซาร์ (Vasa Museum)
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณที่จมอยู่ใต้ทะเลนาน ถึง 333 ปีและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อพิพิธภัณฑ์วาซาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่าง
น่าสนใจ “VASA” เป็นชื่อของเรือรบหลวงสร้างขึ้นในปี 2169 (ค.ศ. 1626) เสร็จในปี 2171 (ค.ศ.1628) ในสมัยของ GUSTAVUS II
ADOLPHUS กษัตริย์ของสวีเดนในช่วงสงครามบอลติกระหว่างเดนมาร์ก-รัสเซียและโปแลนด์ เรือรบหลวงวาซาถูกคาดหวังว่าจะเป็นเรือรบ
ที่ยิ่งใหญ่สง่างาม ทรงอานุภาพและมูลค่าลงทุนแพงที่สุดในเวลานั้น
 
ย่านเมืองเก่า (Gamla Stan)
เป็นเมืองเก่าที่ล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ของสต็อกโฮล์ม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสต็อกโฮล์ม ระหว่าง ทะเลบอติก และ ทะเลสาบแมละเร่น มีสะพาน
เชื่อมระหว่างเมืองใหญ่และเกาะ และเป็นทางทางเดียวที่เชื่อมระหว่างเมืองกับเกาะ และนั่นคือที่มาของสมญานามของเมืองเก่าเล็กๆ แห่งนี้
Gamla Stan เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์ และ ความทันสมัยของร้านค้าที่เรียงรายเป็นร้อยเป็นพันบนถนน
แคบๆ ของเมือง คราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มุ่งหน้ามาดื่มด่ำประวัติศาสตร์ของยุโรป กลิ่นอายของไวกิ้ง และ ช้อปปิ้งของที่ระลึก
 
พิพิธภัณฑ์เปิด (Skansen)
เป็น museum ที่แสดงวิถีชีวิตของชาวสวีเดนในสมัยอดีตและมีสวนสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นสัตว์หายากในเขตสแกนดินาเวียพันธุ์ดอกไม้หายากก็
อยู่ที่นี่ สวนสมุนไพร และสวนดอกกุหลาบพันธุ์หายากที่มีนานมากกว่า 100 ปีเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็น
อยู่ของคนสวีเดนในยุคก่อน
 
 
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us