ประวัติ
 
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ในภาษาเมารีอ็อคแลนด์มีชื่อ
ว่า Tamaki-Makau-Rau แปลว่า หญิงสาวที่มีผู้มาขอความรัก
ถึง 100 คน อ็อคแลนด์ได้สมญานามนี้มาจากการที่เป็นภูมิภาคที่
ชนเผ่าต่างๆ ต้องการครอบครอง บรรยากาศที่ผสมผสานกันของ
ของอ่าว หมู่เกาะ วัฒนธรรม โพลีนีเชี่ยน และความเป็นเมืองที่
ทันสมัยก็ทำให้ติดอันดับเมืองน่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 
 
ภูมิอากาศ
เนื่องจากนิวซีแลนด์ตั้งอยู่เขตอบอุ่น ในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้รับอิทธิพล
จากลมตะวันตก ที่นำความชุ่มชื้นจากมหาสมุทรมาให้ มีฝนตกตลอดปี
โดยเฉพาะชายฝั่งตะวันตกของเกาะใต้ มีฝนตกชุกมาก เนื่องจากมีเทือก
เขาแอลป์ใต้ตั้งกำบังลม ทำให้ฝนตกทางชายฝั่งตะวันตกมากกว่าชายฝั่ง
ตะวันออก กล่าวโดยรวมแล้วนิวซีแลนด์ มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี
เรียกว่า อากาศแบบนี้ว่า อากาศแบบภาคพื้นสมุทร
สถานที่ท่องเที่ยว
ธรรมชาติของอ็อคแลนด์ทำให้เมืองนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝัน
ของนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบ ตั้งแต่นักท่องเที่ยวแบกเปไปจนถึงเจ้า
ของเรือยอร์ชที่สามารถเลือกเที่ยวแบบราคาเท่าไหร่ไม่อั้น
   
 
 
  เมืองโรโตรัว   พาราไดซ์แวลลีย์ สปิงส์  
 
  รถกระเช้าชมยอดเขา   อะโกรโดม  
 
  ศูนย์อาบน้ำแร่สไตล์ชาวโพลีนีเชี่ยน   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมารี  
 
  ยอดเขาอีเดน   ถ้ำไวโตโม  
 
เมืองโรโตรัว
โรโตรัวเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดในเกาะเหนือ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมทะเลสาบโรโตรัวอยู่ห่างจากอ็อคแลนด์ลงมาทางใต้โดยใช้เวลาเดิน
เดินทางประมาณ ๔ ชั่วโมง เป็นเมืองที่มีชาวเมารีอาศัยอยู่มากที่สุดประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ คน จึงสร้างเสน่ห์และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ได้เป็นจำนวนมากเนื่องจากสามารถสัมผัสวัฒนธรรมเมารีที่แท้จริงได้ที่นี่
 
พาราไดซ์แวลลีย์ สปิงส์
เป็นสวนป่าธรรมชาติ ซึ่งใช้เป็นสถานที่นอกจากอนุรักษ์ป่าและลำธารตามธรรมชาติแล้วยังใช้เป็นสถานที่เลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาเทร้าท์
นก หงส์ เป็ด และสัตว์ป่าพันธุ์หายาก เริ่มเปิดกิจกการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่เดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๙๓๙ มีลำธารนองโกฮ้าซึ่งเป็น
น้ำแร่ธรรมชาติที่ไหลเซาะมาตามป่า ทีไวรีก้ามีความหมายว่าน้ำที่มีรสหวาน ชาวเมารีในสมัยโบราณซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้ใช้น้ำแร่นี้้
ให้นักรบที่ได้รับบาดเจ็บและผู้เจ็บป่วยดื่มรักษา เชื่อว่าสมารถบำบัดอาการเจ็บป่วยได้
 
รถกระเช้าชมยอดเขา
บริเวณใกล้ ๆ กับเรนโบว์ฟาร์มจะมีสถานีรถกระเช้าขึ้นชมยอดเขาโงโงทาฮา (mount Ngongotaha) สูง ๙๐๐ เมตรจากพื้นดิน เมื่อนั่ง
รถกระเช้าขึ้นไปถึงสถานีบนเขาจะมีเครื่องเล่นที่เรียกซิมูเลเตอร์ (Simulator) เป็นการสร้างภาพจำลองโดยให้ความรู้สึกเสมือนกำลังเล่น
สกีลงเขา แข่งมอเตอร์ไซด์ นั่งเจ็ตโบ้ทหรือนั่งเครื่องบินรบทะยานอยู่กลางอากาศ มีรถกล่องสบู่ (Luge) ให้ขับโดยใช้แฮนด์รถบังคับทิศ
ทางและใช้โยกบังคับความเร็วหรืเบรกให้รถหยุด โดยเริ่มต้นขับจากยอดเขาค่อย ๆ วิ่งลัดเลาะลงมาตามไหล่เขา ถนนที่ใช้ขับมีให้เลือก ๓
เส้นทาง สำหรับผู้ที่มีความชำนาญมาก ชำนาญปานกลางและเพิ่งหัดขับ ระยะทางทั้งสามเส้นทางประมาณ ๕ กิโลเมจร ผู้ที่จะขับขี่จะต้อง
สวมหมวกกันน็อคทุกคน เมื่อขับลงมาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้ว จะมีรถกระเช้าให้นั่งเพื่อกลังขึ้นไปบนยอดเขาใหม่ ระหว่างนั่ง
รถกระเช้าสามารถชมทิวทัศน์ได้ และพบเห็นถนนที่ตัดไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนยอดเขา นอกจากนั้นบนยอดเขายังมีเครื่องเล่นคล้าย
ชิงช้านั่งได้ครั้งละ ๓ คน เรียก Sky Swing โดยแกว่งสูงจากพื้นดินประมาณ ๕๐ เมตร ด้วยความเร็ว ๑๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีเป้ายิง
ปืนสำหรับทดสอบความแม่นมีเฮลิคอปเตอร์บินชมทิวทัศน์จุได้ครั้งละ ๖ คน มีจะชมทิวทัศน์โดยเฉพาะทะเลสาบโรโตรัวและยอดเขาทารา
เวร่า (Mount Tarawera) มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มภัตตาคารร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ สวนดอกไม้ สิ่งสำคัญที่ได้พบเห็นคือ มี
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการบริการในแต่ละจุ สิ่งที่อยากเห็นหรืออยากให้ปรับปรุง ชื่อและที่อยู่ของนักท่องเที่ยวและ
เวลาที่ได้มาเที่ยวชม โดยจัดตู้รับแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นให้หย่อนก่อนเดินทางกลับ
 
อะโกรโดม
เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะซึ่งปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยนำคณะนักท่องเที่ยวชมโดยรอบฟาร์มที่จัดแต่งอย่างลงตัวและเป็นธรรมชาติ
ฟาร์มแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองโรโตรัวราว ๑๐ กิโลเมตร ภายในมีอาคารสำหรับจัดการแสดง สร้างเหมือนโรงนาขนาดใหญ่ มีเวทีสูง
และอัฒจันทร์เป็นชั้น ๆ ลดหลั่นกันลงมาสำหรับให้แกะมายืนโชว์ตัว และติดป้ายชื่อสายพันธุ์ของแกะจากทั่วโลก ๑๙ สายพันธุ์ อัฒจันทร์
แต่ละชั้นจะมีเสาเหล็กไว้คล้องยึดแกะไม่ให้ไปไหน และมีกรวยเหล็กสำหรับใส่อาหารเพื่อล่อให้แกะยอมยืนอยู่กับที่บนอัฒจันทร์ มีการ
สาธิตวิธีการประมูลซื้อ – ขายแกะ นำแกะแต่ละสายพันธุ์ขึ้นไปโชว์ทีละสายพันธุ์ เริ่มจากสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในโลก พร้อมอธิบายถิ่นกำ
เนิด ลักษณะของแต่ละสายพันธุ์และคุณสมบัติของขนแกะ แกะบางชนิดเหมาะสำหรับผลิตขน บางชนิดเหมาะสำหรับผลิตน้ำนม และ
บางชนิดเหมาะสำหรับผลิตเนื้อที่มีคุณภาพ ทั้ง ๑๙ สายพันธุ์
 
ศูนย์อาบน้ำแร่สไตล์ชาวโพลีนีเชี่ยน
เป็นศูนย์อาบน้ำแร่สไตล์โพลีนีเชี่ยนที่นำน้ำแร่ที่ร้อนจากใต้พื้นพิภพมาใช้ในการบำบัดรักษาสุขภาพและบำบัดโรค เช่น โรคข้ออักเสบ
โรคเครียด โรคปวดศีรษะ โรคผิวหนัง และโรคภูมิแพ้เป็นต้น ศูนย์แห่งนี้ได้รับการโหวตให้เป็นส่วนหนึ่งให้เป็นหนึ่งในสิบของสปาที่ดี
ที่สุดในโลกในปี ค.ศ. 2004 และ 2005 โดย Conde’ Nast Traveller เปิดให้บริการใน 2 ลักษณะ คือ 1. การแช่อาบน้ำแร่และ
การนวดเพื่อการรักษา 2. การแช่อาบน้ำแร่
 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมารี
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมารีก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๓ จากการที่รัฐบาลออกพระราชบัญญัติคุ้มครองและรักษาศิลปวัฒนธรรมและการช่าง
ของเมารีขนานแท้ โดยจัดให้มีการถ่านทอดแก่ชาวเมารีสืบต่อกันไปและรัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุน รายได้ที่ได้จากการจำหน่าย
สินค้าจะนำมาลงทุนใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น ชาวเมารีมีการเรียนรู้การสานตะกร้า ทอผ้าและทอเสื่อ การแกะสลักโบสถ์ เรือพาย
อาวุธ และเครื่องประดับ งานเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตของชาวเมารี และนับเป็นเรื่องเศร้าหากต้องสูญเสียทักษะของงาน
ฝีมือดังกล่าว ในการเข้าชมศูนย์ดังกล่าวจะต้องเดินผ่านซุ้มประตูไม้แกะสลักสีแดง ข้างในศูนย์จะมีชาวเมารีแท้ ๆ สาธิตการแกะสลักไม้
และทำเครื่องจักสานให้ชม จากนั้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านโบราณและเรือโบราณตั้งแสดง มีการแสดงระบำเมารีและการร้อง
เพลงให้ชมทุกวันเวลา 12.15 นาฬิกา
 
ยอดเขาอีเดน
เป็นยอดเขาสูงสุดที่สามารถชมทัศนียภาพของตัวเมืองอ็อคแลนด์ มีความสูง 196 เมตร เป็นจุดหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้มาชม เนื่องจากมีทัศนียภาพที่งดงาม อากาศดีและเย็นสบาย แม้จะอยู่ในช่วงฤดูร้อน บนยอดเขาสามารถเห็นหลุมภูเขาไฟที่ดับแล้ว
หลายหลุม มีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง หลุมที่มีขนาดใหญ่มีชื่อว่า Tiakina Tenei Maunga Tapu ซึ่งมีหญ้าขึ้นปกคลุมพื้นผิวหลุมหมด
แล้ว
 
ถ้ำไวโตโม
เป็นเวลามากกว่า 100 ปีมาแล้วที่หนอนเรืองแสงในถ้าไวโตโมได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคคนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยี่ยมชม
ภายในถ้ำไวโตโมนี้เป็นที่เติบโตของหนอนเรืองแสง (Glowworm) ซึ่งประเทศนิวซีแลนด์จะมีถ้ำหนอนเรืองแสงอีกแห่งทางเกาะใต้
หนอนเรืองแสงที่เห็นนั้นเป็นระยะตัวอ่อนของแมลงสัตว์ปีกเล็ก ๆ ที่มีลักษณะคล้ายยุงมีชื่อว่า Arachnocampa Luminosa ซึ่งจะ
ปล่อยแสงออกมาจากตัวเพื่อล่อเหยื่อบินมาติดกับ หนอนเรืองแสงดูคล้ายกับแสงสะท้อนจากพุ่มไม้เวลาเดินผ่านตอนกลางคืนตัวอ่อน
ของหนอนเรืองแสงจะปล่อยเมือกเหนียว ๆ ลงมาเป็นสายจากเพดานถ้ำเป็นเส้น ๆ ดูคล้ายกลุ่มของเส้นใยไหมที่ละเอียด
 
 
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us