ประวัติ
 
ช่างไห่ หรือ เซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง เป็นเขตการปกครองระดับเขตการ
ปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับมณฑล มีท่า
เรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก เซี่ยงไฮ้ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้าน
ชาวประมง แต่ในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่นมากที่สุดในจีน เต็มไปด้วยร้านค้า สิ่งก่อสร้าง ถนนเต็มไป
ด้วยรถ จักรยาน และผู้คน สิ่งที่พบเห็นได้มากในเมืองนี้ จนอาจถือได้
เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ คือต้นเมเปิลที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งปลูกโดย
ในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเซี่ยงไฮ้
 
 
ภูมิอากาศ
อยู่ในเขตมรสุมร้อนเอเชียเหนือ แบ่งเป็น 4 ฤดูชัดเจนและมีปริมาณฝน
และแสงแดดที่เพียงพอ ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงระยะเวลาค่อนข้าง
สั้น ฤดูหนาวและร้อนค่อนข้างยาวนาน
หาดไว่ทัน หรือ เดอะบันด์
หรือที่ชาวต่างชาติจะเรียกว่า เดอะบันด์ (The Bund) เป็นสถานที่ที่มีชื่อ
เสียงที่สุดของ เซี่ยงไฮ้นับตั้งแต่อดีตกาล จนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่บนถนน
จงซาน ถนนที่มีทิวทัศน์งดงาม เนื่องจากเป็นถนนกว้างที่โค้งไปตามริม
แม่น้ำหวงผู่ โดยด้านหนึ่งเป็นตึกเก่าแก่ที่มีรูปทรง สถาปัตยกรรม เป็น
แบบตะวันตก ทั้งนี้ก็เพราะครั้งหนึ่งแถบนี้เคยเป็น เขตเช่าของชาวต่าง
ชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติชุดแรกของเอเชีย ในยามกลางวัน
บริเวณเดอะบันด์ก็เป็น ที่ที่ผู้คนนิยมเดินเล่นทอดน่อง ในขณะที่ในยาม
ราตรี บริเวณดังกล่าวนี้ก็คลาคล่ำไปด้วย หนุ่มสาวชาวเซี่ยงไฮ้ ที่บ้างก็
จูงมือกันเดินชมวิวทิวทัศน์ หรือนักท่องเที่ยวที่พากันเดินชม เมืองเซี่ยงไฮ้กันเป็นกลุ่มๆ
   
 
หังโจว-ซูโจว
สำหรับเมืองหังโจวนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามขึ้นชื่อก็คือ "ทะเลสาบซีหู" หรือทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบแห่งสำคัญของเมืองจีนที่มี
อาณาเขตกว้าง 5.6 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยภูเขาสามด้าน ในสมัยราชวงศ์ซ่ง เจ้าเมืองหังโจวได้สั่งให้ขุดลอกทะเลสาบแห่งนี้ที่แต่
เดิมมีความลึกเพียงครึ่งเมตรให้ลึกขึ้นเกือบสองเมตรเพื่อระบายน้ำ แล้วนำดินที่ขุดขึ้นมาทำเป็นเขื่อนกั้นน้ำ และแบ่งซีหูออกเป็นทะเลสาบ
ขนาดเล็ก 5 แห่ง ด้วยทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบซีหูนี่เอง เมืองหังโจวจึงจึงถือเป็นเมืองตากอากาศชื่อดังที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองจีน ว่า
กันว่าที่เมืองหังโจวนี้ไม่มีโลว์ซีซั่น คนจีนเองก็บอกว่าทะเลสาบซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอิริยาบถ ซีหูสวยทุกฤดูกาล
 
  หาดไว่ทัน หรือ เดอะบันด์   หังโจว-ซูโจว  
 
  หังโจว-ซูโจว   โรงถ่ายภาพยนต์สามก๊ก  
 
  หลวงพ่อโต อู๋ซี   ถนนนานจิง  
 
โรงถ่ายภาพยนต์สามก๊ก
เรื่องสามก๊กนี้เป็นเรื่องราวที่แต่งโดยนักประพันธ์ชาวจีนชื่อหลอกว้านจง เป็นเรื่องแต่งผสมกับเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ในช่วงปลายราชวงศ์
ฮั่น จนกลายมาเป็นนิยายคลาสสิคของจีนที่ชาวไทยก็รู้จักดีและมีคำกล่าวว่า คนอ่านสามก๊กจบสามรอบนั้นคบไม่ได้เมื่อเป็นนิยายยอดนิยม
ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องถูกถ่ายทอดออกมาทางจอโทรทัศน์ แต่เนื่องจากเรื่องราวของสามก๊กนั้นเต็มไปด้วยรายละเอียดและฉากหลายสถานที่
ทางสถานีโทรทัศน์ CCTV จึงได้สร้างฉากขึ้นแบบถาวรเสียเลย และเมื่อถ่ายทำเสร็จแล้วก็จึงเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในเมืองอู๋ซี
 
หลวงพ่อโต อู๋ซี
เนื่องจากในเมืองนี้มีการขุดทำเหมืองดีบุกจนเป็นที่รู้จักไปทั่ว ผู้คนจึงเรียกเมืองนี้ว่าเมือง "โหย่วซี" ที่แปลว่าเมืองที่มีดีบุก แต่การประกาศให้้
ผู้คนรู้ว่าเมืองนี้มีแร่ดีบุกอุดมสมบูรณ์กลับไม่เป็นผลดี เพราะทำให้กลายเป็นที่หมายปองของผู้มีอำนาจหลายๆคนที่ต้องการดีบุกไปเพื่อผลิต
อาวุธ จนทำให้เกิดการแย่งชิงอำนาจเหนือพื้นที่แห่งนี้ จนสุดท้ายเมื่อแร่ดีบุกเริ่มร่อยหรอ ผู้คนต้องการความสงบสุขเมืองนี้จึงถูกเปลี่ยนชื่อจาก
"โหย่วซี" เป็น "อู๋ซี" ที่แปลว่า ไม่มีดีบุก และใช้เรียกต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อสุดทางเดินก็จะได้พบกับอ่างน้ำ 9 มังกร ที่มีลักษณะเป็นดอกบัว
ตูมขนาดใหญ่สูงเท่ากับตึก 3-4 ชั้น ส่วนบริเวณอ่างน้ำด้านล่างก็จะมีรูปปั้นเทพยดานางฟ้าและมังกร 9 ตัวรายรอบ ที่บริเวณอ่าง 9 มังกรนี้จะ
มีการแสดงกำเนิดพระพุทธเจ้าให้ได้ชมกันโดยเมื่อถึงเวลาดอกบัวตูมขนาดใหญ่นี้จะค่อยๆ คลี่กลีบบานออกกลายเป็นดอกบัวบาน และมีพระิ
พระพุทธเจ้าขณะประสูติประทับยืนอยู่บนดอกบัว ขณะที่จะมีน้ำพุพ่นละอองน้ำที่ชุ่มฉ่ำออกมาพร้อมกับมีดนตรีประกอบเพราะๆ ให้ฟังกันด้วย
น้ำพุที่พุ่งขึ้นนี้ถือเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ สามารถดื่มกินหรือประพรมใส่ศีรษะเพื่อเป็นสิริมงคล หรือจะใส่ขวดมาฝากคนทางบ้านด้วยก็ได้
 
ถนนนานจิง
ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น walking street หรือ
ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปูด้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝั่งของนานจิงลู่ เป็นที่ตั้งของร้านค้า
มากมายจนนับไม่ถ้วน ในครั้งแรกที่เห็นเราก็ถกกันในกลุ่มว่าห้างเยอะขนาดนี้แล้วใครจะไปซื้อของกัน เพราะเดินบนถนนที่ยาว ถึง 5.5กิโล
กิโลเมตรที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้ายาวเต็ม 2 ข้างทาง มีทั้งร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ภัตตาคารหรู ร้านจิวเวล
รี่ชื่อดัง ทั้งร้านที่เป็นของคนจีนท้องถิ่น และของต่างชาติ ร้านฟาสต์ฟู้ด มีตั้งแต่ ร้าน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut ร้านไอสกรีม
แม้ร้านสตาร์บัคส์ ก็มีอยู่หลายสาขา นอกจากนี้ยังมีลานกว้างสำหรับจัดงานได้ แถมหากใครเดินเมื่อยยังมีรถรางไว้คอยบริการจากด้านหนึ่งไป
สุดที่ People’s square จอดรอบริการอีกด้วย
 
หอไข่มุก (The Oriental Pearl TV Tower)
"หอไข่มุก" ( Oriental Pearl) เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ หอไข่มุกนี้รูปร่างเป็นหอสูง ลักษณะที่โดดเด่นของหอนี้คือมีไข่มุก
เรียงกัน 3 เม็ด จากเม็ดใหญไล่ขึ้นไปเป็นเม็ดเล็ก วางเรียงกันในความสูงที่แตกต่างกันบนเสาที่มีฐาน 3 ต้น และนี่เองคงเป็นที่มาของของชื่อ
Oriental Pearl ตั้งโดเด่นที่รมแม่น้ำหวงผู่ ตรงข้ามกับเดอะบันด์หอไข่มุกนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 เป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ มี
ความสูง 468 เมตร เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชีย ที่สุดในเอเชีย และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก หอส่งสัญญาณโทรทัศน์
CN Tower ในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา และ Ostankino Tower ในเมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ซึ่งนับว่าเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับ
สองของเซียงไฮ้ รองจากตึก Jinmao Tower หอไข่มุกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่เวลา 8.30-21.30 น. ของทุกวัน การเข้าชม จะต้องซื้อ
ตั๋วเข้าชม โดยมีราคาให้เลือก 3 ระดับราคา คือ
* 50 หยวน สำหรับการเข้าชมที่ระดับความสูงของไข่มุกเม็ดที่ 1 หรือ เม็ดล่างสุด สูงจากพื้น 90 เมตร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาชมวิวที่ชั้นนี้
* 85 หยวน สำหรับเข้าชมที่หอไข่มุกเม็ดที่ 2 ไข่มุกเม็ดนี้อยู่สูงถึง 263 เมตร ชั้นนี้เป็นชั้นที่มีสถานบนเทิงมากมาย ตั้งแต่ บาร์ คาราโอเกะ ร้านอาหาร ที่สามารถชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ ได้ถึง 360 องศา
* ระดับสุดท้าย คือ 100 หยวน คือไข่มุกเม็ดสุดท้ายที่อยู่บนสุด สูงถึง 350 เมตร ประกอบด้วยธงชาติของประเทศต่าง พร้อมลายเซ็นของผู้นำหรือบุคคลสำคัญของประเทศนั้นๆ รวมถึงมีลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วย
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us