ประวัติ
 
เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ( Frankfurt ) เมืองซึ่งตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำไมน์
เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ที่
กษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้ ประกอบพิธีราชาภิเษก
ในปัจจุบัน แฟรงเฟิร์ตกลาย เป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อม
โยงไปทั่ว ประเทศ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงทางการค้าของเยอรมัน
 
 
ภูมิอากาศ
เมืองแฟรงค์เฟิร์ตตั้งอยู่ในแถบลมตะวันตกที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นปาน
กลางระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติคและภูมิอากาศแบบทวีปในเขต
ตะวันออก ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีการแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิอย่างมาก
การท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวจะเป็นโบสถ์ วิหาร อาคารเก่า และส่วนใหญ่
ถูกทำลายระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่
เกือบทั้งหมด
   
 
Rathaus City Hall
ที่นี่เค้าเรียกว่า Neues Rathaue แปลว่า New City Hall ซึ่งก็สร้างในสไตล์โกติกเหมือนกันในปี 1867-1908 ซึ่งมันดังไปทั่วโลกเพราะว่า
มี Glockenspiel ซึ่งจะมีตุ๊กตาเต้นระบำออกมาระบำตอน 11 โมงเช้า เที่ยงตรง และอีกที 5 โมงเย็น ตุ๊กตาเต้นระบำ มี 32 นักเล่นดนตรีเป็น
เหมือนเรื่องราวงานบอล (งานแต่งงานของ Duke Wilhelm V และ Renate von Lothrignen)แล้วก็มีอัศวินสีแดงสีน้ำเงินต่อสู้กัน
 
  Alte Oper   Hauptwache  
 
  โบสถ์ St. Katharinen   Main Tower  
 
  Monopteros   Rathaus City Hall  
 
  Romerberg   Stoget  
 
โบสถ์ St. Katharinen
ตั้งตระหง่านกลางสี่แยกย่าน Hauptwache ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญที่สุดของแฟรงค์เฟิร์ต โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1681 ตามศิลปะโกธิค
ถูกระเบิดทำลายในช่วงสงครามโลกและสร้างขึ้นใหม่ในปี 1954
 
Hauptwache
หนึ่งในจตุรัสที่โด่งดังของเมืองนี้ ถือกันว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นจุดศูนย์กลางของแฟรงเฟิร์ต Hauptwache ตัวอาคารสไตล์บาโรคที่เป็นชื่อของ
จตุรัสนั้น เดิมเป็นศูนย์บัญชาการทัพ และมีคุกอยู่ภายในคุกนี้ยังคงอยู่และปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นสถานีตำรวจไปเรียบร้อย
 
Romerberg
เคยเป็นตลาดเก่าแก่มาตั้งแต่ปี 1480 อาคารยุคกลางอันสวยงามที่เห็นรายล้อมจัตุรัสแห่งนี้ ทั้งหมดได้รับการปฏิสังขรณ์หลังถูกทำลายในสมัย
สงครามโลก
 
Alte Oper
โรงโอเปร่าแห่งเมืองแฟรงค์เฟิร์ทนับเป็นโรงโอเปร่าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุโรปและเคยได้รับรางวัลโรงโอเปร่าแห่งปี ค.ศ. 1995 และ ค.ศ.
2003 จากนิตยสาร Opernwelt โรงโอเปร่าแห่งเมืองแฟรงค์เฟิร์ทมีสถานที่จัดแสดง 2 แห่ง แห่งแรกคือ “Schauspielhaus” ถูกสร้างขึ้น
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งใช้สำหรับการแสดงบนเวทีต่างๆ และอีกแห่งที่โดดเด่นกว่าคือ “Alte Oper” สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1882 สำ
หรับใช้ในการจัดการประชุมและ Opernball ซึ่งเปรียบได้กับ Wiener Opernball เช่นเดียวกับสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมอื่นๆ “Alte
Oper” ถูกทำลายระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และถูกขนานนามให้เป็น “ซากปรักหักพังที่สวยสวยที่สุดในเยอรมนี” มากว่า 30 ปี จนได้บูรณะ
ใหม่และเปิดอีกครั้งในปี ค.ศ. 1981 ในปี ค.ศ. 1987 “Alte Oper“ ถูกทำลายหมดสิ้นเพราะการลอบวางเพลิง และได้รับการบูรณะจนเสร็จ
 
Main Tower
ซึ่งเป็นตึกระฟ้าที่เปิดชั้นดาดฟ้าให้เราได้ไปดูแฟรงค์เฟิร์ตมุมสูง คุณจะได้เห็นวิวทั่วเมือง เมืองแฟรงเฟริตเต็มไปด้วยสวนสาธารณะ, สวนสัตว์,
และร้านอาหารที่มีมากมาย ซึ่งจะมีกิจกรรมมากมายให้คุณทำอย่างไม่รู้จบ
 
Monopteros
Monopteros นี้จะอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ซึ่งสร้างในปี 1836 สั่งการโดย King Ludwig เป็นปติมากรรมแบบชาวกรีก
 
Alte Nikolaikirche
ปัจจุบัน โบสถ์นี้เป็นโบสถ์ในลัทธิลูเธอราน เพิ่งมาทราบทีหลังว่าภายในมีระฆังตั้งสี่สิบอัน สามารถบรรเลงเป็นเพลงต่างๆได้และจะตีระฆังวันละ
สองเวลา
 
 
 
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us