ประวัติ
 
ในปีที่ 3 ของการปกครองของราชวงศ์โชซอน (ปี ค.ศ.1394) นั้น
ได้มีการย้ายเมืองหลวงมาที่กรุงโซลและตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลากว่า
600 ปีแล้วที่กรุงโซลกลายเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและการคมนาคม ในปัจจุบันประชาชนชาวเกาหลีจำนวน
1 ใน 4 ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงโซลที่ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางและศูนย์รวม
ของความรู้ทั้งปวง ที่กรุงโซลมีการเก็บวัตถุโบราณของราชวงศ์โช-
ซอนไว้มากมาย นั่นคือประตูทงแดมุน และนัมแดมุน พระราชวัง 5
แห่ง อันมีชื่อว่า เคียงบกกุง ชางด๊อกกุง ชางเกียงกุง ถ๊อกซูกุง และ
เคียงฮุยกุง หลุมผังศพกษัตริย์ต่าง ๆ อันรวมถึงฮองเนิง ซอนจองเนิง
 
 
และซุงเคียนกวัน สถาบันสอนลัทธิขงจื๊อของกรุงโซล มรดกของกรุงโซล
แพร่หลายไปทุกหนแห่ง ในเวลาเดียวกัน กรุงโซลก็ผงาดขึ้นโดดเด่นใน
แง่ของความทันสมัย และสถานที่ที่น่าดึงดูดใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสวน
สนุกล๊อตเต้เวิลด์ หรือหอคอยกรุงโซลอันถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล
ทีเดียว หอคอยติดไฟสว่างไสวตลอดคืน นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์และ
สวนสาธารณะต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าอื่น ๆ สโมสรแจ๊ซซ์
ร้านกาแฟ สถานคาสิโน เป็นต้น
ภูมิอากาศ
ฤดูใบไม้ผลิ
ช่วงมีนาคม - พฤษภาคม อุณหภูมิ 9-20 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน
ช่วงมิถุนายน - ต้นกันยายน อุณหภูมิ 23-31 องศาเซลเซียส
ฤดูใบไม้ร่วง
ช่วงกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 12-20 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว
ช่วงธันวาคม - ต้นมีนาคม อุณหภูมิลบ -5 ถึง - 7 องศาเซลเซียส
   
 
การท่องเที่ยว
ทัวร์กรุงโซล ซื้อตั๋วเพียงใบเดียว ก็สามารถเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในกรุงโซลได้มากมาย รถทัวร์กรุงโซลเป็นที่นิยมทั้งในหมู่นัก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเอง และกระทั่งคู่รักหนุ่มสาว รถทัวร์จะมีสองเส้นทาง คือรถทัวร์ชมตัวเมือง และรถทัวร์
ชมพระราชวัง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจะลงจากรถที่ใดก็ได้ หลังจากนั้นก็สามารถขึ้นรถและออกเดินทางต่อไปได้ รถบัสขนาด 35 ที่นั่ง
นี้จะมีอุปกรณ์หูฟังซึ่งจะให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในภาษาเกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน และฝรั่งเศส รถทัวร์ชมตัวเมือง จะให้บริการตั้งแต่
9.00 น.– 21.00 น. ส่วนรถทัวร์ชมพระราชวัง จะให้บริการตั้งแต่ 9.00 น. – 17.00 น. โดยจะออกทุก ๆ 30 นาที บริการรถทัวร์นี้จะ
หยุดให้บริการในวันจันทร์
 
  พระราชวังเคียงบกกุง   พระราชวังถ็อกซูกุง  
 
  อินซาดง   เมียงดง  
 
  ตลาดนัมแดมุน   ตลาดทงแดมุน  
 
  อีแทวอน   สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  
 
พระราชวังเคียงบกกุง
พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน ในบริเวณพระราชวังนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลีและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ
ณ ที่สองแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมลักษณะเด่น ๆ ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเกาหลีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต
ไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งคึนจองจอน ศาลาเคียงฮวยรูซึ่งตั้งอยู่กลางสระ ศาลายางวอนจอง หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นหลายอาคาร ล้วนแล้วแต่
แสดงถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามและแวดล้อมด้วยทัศนียภาพเขียวขจีของสวนอันน่าอภิรมย์ ประตูจอนชุมมุนเป็นประตูด้านตะวันออกของ
พระราชวังเคียงบกกุง จะเปิดออกสู่ถนน ซัมจองดองกิล ที่มีร้านขายฮันบก (ชุดประจำชาติ) และหอแสดงศิลปะหลายแห่ง ทางด้านเหนือสุด
ของถนนซัมจองดองกิล ซึ่งยาวออกไป 1 กม. ผ่านด้านหน้าของทำเนียบชองวาแด อันครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ซึ่งแผ่กิ่งก้านมาบรรจบกัน
ตรงกลางถนนและมีสวนหย่อมตกแต่งงดงามอยู่ข้างทางหลายแห่ง จึงเป็นที่ที่จะเดินเล่นได้อย่างสบายอารมณ์ พอไปถึงปลายถนนเราก็จะเห็น
สวนโรสออฟแชรอนและหอประชุมชุมชนเฮียวจาดองซารางบางซึ่งแสดงของกำนัลต่าง ๆ ที่ประธานาธิบดีคนก่อน ๆ ของเกาหลีได้รับ และ
ประวัติโดยละเอียดของกรุงโซล
 
พระราชวังถ็อกซูกุง
พระราชวังถ็อกซูกุง ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังของราชวงศ์โชซอน หากเลี้ยวออกไปทางด้านใต้ของพระราชวังจากถนนที่เต็มไปด้วย
ต้นไม้นี้ เราจะพบโบสถ์ของเมโทดิสต์ชื่อชุงดอง ซึ่งมีชื่อเสียงมาเป็นเวลาช้านาน และฝั่งตรงข้ามก็คือโรงละครชองดง ซึ่งมีการแสดงตลอดปี
ใกล้พระราชวังจะพบจุดที่คนนิยมไปชมกันมากนั่นคือ พระราชวังเคียงฮุยกุง หอศิลป์โชซอนอิลโบ หอประชุมมุนฮวาอิลโบ โบสถ์แองกิลอัน
เก่าแกที่ตั้งหน่วยทหารเดิมชาวรัสเซีย พิพิธภัณฑ์การเกษตร โรงละครนันทาและอื่น ๆ อีกมากมาย
 
อินซาดง
หากอยากสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีแบบเกาหลีในใจกลางเมือง เชิญเยี่ยมชมอินซาดง ที่ซึ่งมีทั้งห้องแสดงงานศิลปะ ร้านขายเครื่องแกะสลัก
แบบพื้นเมือง ร้านขายวัตถุโบราณ ภัตตาคารและร้านน้ำชาตามแบบเกาหลี นับเป็นสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพบกับวัฒนธรรม
เกาหลีแบบดั้งเดิม ติดกับอินซาดง คือนากวันอาเขต เป็นทางเดินซื้อของซึ่งสองข้างทางจะเป็นตลาดเครื่องดนตรี ร้านขนม และของประณีต
ต่าง ๆถ้าเดินเลยไปทางด้านสถานีชงกักของรถใต้ดินสาย ๆ เราจะพบหอคอยชงโน ซึ่งเมื่อขึ้นไปแล้วจะเห็นทัศนียภาพของกรุงโซลในยาม
ค่ำคืน
 
เมียงดง
ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล็อตเต้ เมโทรมิโดป้า และห้างสรรพสินค้าชินเซแก และร้านมิกลิออร์
ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน ขายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ และเครื่องสำอางเป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อนัก
แต่งตัวทั้งหลาย ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหาร เพื่อแวะรับประทานอาหารได้ก่อนไปซื้อของต่อ
 
สวนนัมซาน
ตั้งอยู่บนเนินเขานัมซาน ที่นี่ก็เป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งกรุงโซล ซึ่งการที่อยู่บริเวณสวนทำให้ทัศนียภาพ จากบนหอคอยไม่มีอะไรบังและ
มองได้กว้างไกล ที่ฐานของหอคอยก็คือศาลาแปดเหลี่ยม ปาลกั๊กจอง สวนสัตว์เล็ก ๆ สวนพฤกษชาติ ห้องสมุดสาธารณนัมซาน การขึ้น
ไปบนเขานัมซานก็สามารถทำได้โดยง่าย โดยอาจขึ้นกระเช้าไฟฟ้าจากสถานีเนินเขา บางคนอาจชอบเดินขึ้นตามบันไดผ่านสวน
พฤกษศาสตร์นัมซาน ไปทางศาลาปาลกั๊กจอง ขึ้นไปจนถึงหอคอย
 
ตลาดนัมแดมุน
ตลาดนัมแดมุนเป็นตลาดศูนย์การค้าส่งและเราจะหาสินค้าได้ทุกชนิดที่ต้องการ เช่นเสื้อผ้า รองเท้าหลากหลายแบบ เครื่องใช้ในบ้าน
อาหาร ดอกไม้ เครื่องมือผมปลอม เครื่องแก้ว เครื่องใช้ เครื่องประดับ ของขวัญ เครื่องกีฬา กระเป๋าเสื้อผ้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องเรือน เป็นต้น
 
ตลาดทงแดมุน
ที่ตลาดนี้เราสามารถซื้อข้าวของและต่อราคาได้อย่างสนุกทีเดียว เพราะมีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยอยู่ด้วยนับ 10 ร้าน
หรือมากกว่านั้น ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน
 
ถนนแทฮังโน
คือแหล่งของการแสดงทางศิลปะของเกาหลี สามารถเรียกได้ว่าเป็นบรอดเวย์ตะวันออกทีเดียว รอบสวนมารอนนีแย เต็มไปด้วยโรงละคร
หอศิลป์ ร้านกาแฟ โรงเตี๊ยมพื้นบ้านและภัตตาคารส่วนกลางแจ้งนั้นก็มีการแสดงงานปั้น งานวาด และมีการแสดงศิลปะบนเวทีที่ทำขึ้น
ชั่วคราวง่าย ๆ ริมถนน โรงละครประมาณ 40 โรงและพิพิธภัณฑ์หลาย ๆ แห่ง
 
อีแทวอน
จากสี่แยกอีแทวอนนั้นจะมีเขตท่องเที่ยวยาวเหยียดไปจนผ่านโรงแรมแฮมิลตันจนถึง ฮันนัมดง ณ ที่นี้เต็มไปด้วยร้านรวงประมาณ 2,000
ร้านและบาร์ ดนตรีแจ็ส คลับ และร้านอาหารพื้นเมือง บริเวณนี้เป็นทั้งที่พักของชาวต่างชาติในเกาหลี รวมทั้งนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน
รอบ ๆ บริเวณโรงแรมแฮมิลตันก็มีร้านอยู่รวม ๆ กันถึง 1,000 ร้าน ขายเครื่องหนัง กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และของที่ระลึกสำหรับนักท่อง
นักท่องเที่ยว ตามทางเท้าก็มีแผงขายของกว่า 400 แผง ขายของที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชมการช็อปปิ้ง อีแทวอนยังเป็นแหล่งขายอาหาร
นานาชาติ เช่น อินตาเลียน สวิส เยอรมัน เม็กซิกัน อินเดีย ปากีสถาน ไทย เป็นต้น
 
สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
ตลอดปีจะมีเครื่องเล่นสนุกน่าหวาดเสียวบริการลูกค้า เช่นรถเหาะ ขบวนพาเหรดแปลกตา รายการแสดงต่าง ๆ ภาพยนตร์ นอกจากนี้ยัง
มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านซึ่งสามารถ พาเราเข้าไปในประวัติศาสตร์ความเป็นอยู่ในเกาหลี และเมืองย่อส่วนอีกด้วย
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us